Prejsť na obsah

Dokumenty

0minút, 17sekúnd

DPP – Seminárne kauzy

Rímske právo I

Dejiny procesného práva

Kauza Ďurčanská

https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2018/04/kauza-Durcanska.docx

Kauza Chaubard

Kauza Nešťastný rod

Kauza Johannes – vyriešenie prípadu sa požaduje na absolvovanie predmetu u študentov, ktorí sa nezúčastnili simulovaného súdneho konania


Študuj na UPJŠ