UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakt

Riaditeľ CCVaPP na UPJŠ: 

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
dusan.sveda@upjs.sk

Riaditeľka regionálneho centra:

Mgr. Veronika Ondová
veronika.ondova@upjs.sk

Projektová manažérka:

Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.
katarina.lukacova@upjs.sk

Garantka pre Košice I-IV: 

RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.
veronika.hubenakova@upjs.sk

Garantka pre Košice - okolie:

RNDr. Anna Mišianiková, PhD.
anna.misianikova@upjs.sk

Členka projektového tímu:

RNDr. Katarína Kozelková, PhD.
katarina.kozelkova@upjs.sk

 

 

Napíšte nám:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Text správy:

Posledná aktualizácia: 08.09.2022