Prejsť na obsah

Štrukturálna závislosť reakcie vývoja vodíka od teploty naprašovania v katalyzátoroch prechodných kovov v alkalickom prostredí

1minút, 18sekúnd

V tomto článku sme študovali katalytickú aktivitu magnetrónovým naprašovaním tenkých vrstiev Mo, V, Ni a Co pre reakciu vývoja vodíka (HER) v alkalickom prostredí. U niektorých kovov sme pozorovali veľmi veľké zvýšenie aktivity HER, a to pre tenké vrstvy naprašované pri zvýšených teplotách v porovnaní s kovmi naprašovanými pri izbovej teplote. Štrukturálna analýza ukazuje, že Mo a V pripravené pri 800 ° C majú štruktúru fcc na rozdiel od tenkých vrstiev týchto kovov naprašovaných pri izbovej teplote, ktoré majú štruktúru bcc. Všetky tenké vrstvy Ni a Co pripravené pri izbovej teplote a pri vysokej teplote mali štruktúru fcc. Údaje z impedančnej spektroskopie naznačujú, že fcc Mo je lepší katalyzátor ako fcc Ni, ktorý sa bežne využíva na konštrukciu elektród v priemyselných alkalických elektrolýzeroch. Stabilitné testy tiež naznačujú, že tenkovrstvové katalyzátory fcc-Mo pripravené pri 800 °C sú odolnejšie katalyzátory ako tenké vrstvy Ni. Naša štúdia poukazuje na to, že štrukturálne fázy katalyzátorov môžu byť kľúčovým faktorom, ktorý riadi aktivitu prechodných kovov pre HER v alkalickom médiu.

Výsledky našej štúdie boli publikované v prestížnom časopise International Journal of Hydrogen Energy [M.Kozejova et al. Structural dependence of hydrogen evolution reaction on transition metal catalysts sputtered at different temperatures in alkaline media. International Journal of Hydrogen Energy 47 (2022) 26987-26999], ktorý má impaktový faktor 7,139.


Študuj na UPJŠ