Garant: doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. 

Filozofická fakulta

Anotácia: Blok pozostáva z predmetov, ktoré sú zamerané na osvojovanie si anglického jazyka pre vysokoškolských študentov na stredne pokročilej a pokročilej úrovni. Dôraz sa kladie na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí predovšetkým z oblasti odborného a akademického anglického jazyka so zameraním na vybrané jazykové zručnosti, zásady správnej výslovnosti, praktickú anglickú gramatiku, odbornú a akademickú slovnú zásobu, užitočné techniky písomného a ústneho prejavu v akademickom prostredí a i.

Získaním certifikátu TOEFL iBT študent, alebo absolvent univerzity získa možnosť hodnoverným dokladom preukázať, že ovláda akademický anglický jazyk na dostatočne vysokej úrovni pre prácu vo vedeckom a odbornom prostredí, kde sa angličtina používa ako primárny jazyk komunikácie. Certifikát je medzinárodne uznávaný doklad akceptovaný aj najprestížnejšími univerzitami a vedeckými a odbornými komunitami v 130 krajinách sveta. Viac o certifikáte na: www.ets.org  resp. www.upjs.sk/filozoficka-fakulta

 

CJP/TOAALV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - lekárske vedy

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

toaalv.pdf

Administrátori:

PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

Prerekvizita:

KROKF/LFMKAB/09 alebo KROKF/LFAJDe/05 alebo KROKF/LFAJD/08 alebo KROKF/LFAJD/05 alebo KROKF/LFPAJ/11 alebo KROKF/LFPKAJ/11 alebo KROKF/LFMKAZ/09 alebo KROKF/LFMKAV/09

 

CJP/TOAAPV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - prírodné vedy

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

toaapv.pdf

Administrátori:

PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

Prerekvizita:

KROKF/PFAJAKA/07 alebo KROKF/AJD2/07 alebo KROKF/PFAJGA/07 alebo KROKF/PFAJKKA/07

 

CJP/TOAAHSV/14 - Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - humanitné a spoločenské vedy

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

toaahsv.pdf

Administrátori:

PhDr. Helena Petruňová, CSc., Mgr. Renáta Timková, PhD., Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

Prerekvizita:

KROKF/AJFL2/10 alebo KROKF/2AJEVSIII/12 alebo KROKF/1AJEVSIV/12 alebo KROKF/FVSAJVS2/07 alebo KROKF/CJ/07 alebo KROKF/FFAJSLO1/08 alebo KROKF/FFAJPSP/08 alebo KROKF/FFAJFIL2/08 alebo KROKF/FFAJFIL2/08 alebo KROKF/FFAJAE1/08 alebo KROKF/FAJMK2/09 alebo KROKF/CUJAZ/08 alebo KROKF/CJTAJ/12 alebo KROKF/CJPT2/09 alebo KROKF/APR2/08 alebo KROKF/ANG2/05 alebo KROKF/AJŠR4/12 alebo KROKF/AJPSV2/07 alebo KROKF/AJF2/09

 

CJP/PFAJAKA/07 - Akademická angličtina

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

2

H

Z

pfajaka.pdf

Vyučujúci:

PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/PFAJGA/07 - Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

2

H

Z

pfajga.pdf

Vyučujúci:

PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/LFPKAJ/11 - Písomná komunikácia v anglickom jazyku

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/1

0/14

2

S

Z

lfpkaj.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

 

CJP/OA/11 - Obchodná angličtina

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

4

S

L

oa.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Zuzana Lacková

 

CJP/PFAJKKA/07 - Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

2

H

L

pfajkka.pdf

Vyučujúci:

PaedDr. Gabriela Bednáriková

 

CJP/LFPKAJ/11 - Písomná komunikácia v anglickom jazyku

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/1

0/14

2

S

L

lfpkaj.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD.

 

KAaA/CERTb/14 - Rozvoj jazykových kompetencií pre získavanie jazykových certifikátov

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

0/2

0/28

2

H

Z/L

certb.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

 

KAaA/ToefIz/14 - Testovanie TOEFL iBT

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

toefiz.pdf

Administrátor:

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.

 

KAaA/ToefII/14 - Testovanie TOEFL iBT

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

toefii.pdf

Administrátor:

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.