UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

SFS - Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Garant: Mgr. Eva Hruščová, PhD

Filozofická fakulta

Anotácia: Predmet o mäkkých a tvrdých zručnostiach potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier zdieľaných podnikových služieb má za cieľ poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov. Spoločnosti asociované v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú vyše 31 000 zamestnancov na plný pracovný úväzok a identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jedni z najdôležitejších a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.

Predmet má za cieľ prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých a tvrdých zručností potrebných pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, ako aj ovládať základy práce v účtovných systémoch či programovacích jazykoch. Po absolvovaní sa bude udeľovať certifikát AmCham v spolupráci s UPJŠ.

Stupeň štúdia: všetky študijné programy magisterského stupňa na fakultách UPJŠ

 

KAaA/SFS/18 - Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Akademický rok

Informačný list

2/0

28/0

3

 

 

2018/2019

zrucnosti.pdf

Vyučujúci:

Ing. Peter Rusiňák, PhD., Mgr. Eva Hruščová, PhD. Mgr. Martin Gbúr

Posledná aktualizácia: 16.07.2019