Garant: RNDr. Slavka Blichová 

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov

Anotácia: ECDL (European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) je svetovo najrozšírenejší systém overovania znalostí a zručností pri využívaní výpočtovej techniky. Vedie k bezpečnému a efektívnemu využívaniu počítača. Zdokonaľte svoje znalosti a zručnosti v IT a potvrďte ich najrozšírenejším medzinárodným certifikátom používateľov PC.

Čo vám mi prinesie Európsky vodičský preukaz na počítače?

  • Medzinárodne uznávané potvrdenie o vašich znalostiach a zručnostiach pri používaní počítača,
  • výhodu pri hľadaní pracovného miesta,
  • možnosť získať pracovné miesto so zaujímavejšou prácou, s lepším platovým zaradením,
  • vyššiu výkonnosť v práci,
  • rešpekt v kolektíve, lebo znalý a zručný môže poradiť,
  • možnosť zručne komunikovať aj v osobných záležitostiach napr. s úradmi, obchodmi, známymi.

CCV/ECDL-M2z/14 - Základy práce s počítačom ECDL-M2 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m2z.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M3z/14 - Spracovanie textu ECDL-M3 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m3z.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Slavka Blichová, RNDr. Radoslav Kalakay 

 

CCV/ECDL-M4z/14 - Tabuľkový kalkulátor ECDL-M4 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m4z.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Karol Takáč, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M5z/14 - Používanie databáz ECDL-M5 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m5z.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M6z/14 - Prezentácia ECDL-M6 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m6z.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M7z/14 - Základy práce online ECDL-M7 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m7z.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M12z/14 - Bezpečnosť pri práci s IKT ECDL-M12 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

Z

ecdl-m12z.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M2l/14 - Základy práce s počítačom ECDL-M2 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m2l.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M3l/14 - Spracovanie textu ECDL-M3 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m3l.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Slavka Blichová, RNDr. Radoslav Kalakay 

 

CCV/ECDL-M4l/14 - Tabuľkový kalkulátor ECDL-M4 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m4l.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Karol Takáč, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M5l/14 - Používanie databáz ECDL-M5 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m5l.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Radoslav Kalakay, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M6l/14 - Prezentácia ECDL-M6 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m6l.pdf

Vyučujúci:

Mgr. Lenka Derjaninová, RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M7l/14 - Základy práce online ECDL-M7 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m7l.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-M12l/14 - Bezpečnosť pri práci s IKT ECDL-M12 (dištančne)

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

1

A

L

ecdl-m12l.pdf

Vyučujúci:

RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Slavka Blichová

 

CCV/ECDL-TM2z/14 - Testovanie ECDL-M2

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm2z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč,
RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM3z/14 - Testovanie ECDL-M3

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm3z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM4z/14 - Testovanie ECDL-M4

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm4z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM5z/14 - Testovanie ECDL-M5

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm5z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM6z/14 - Testovanie ECDL-M6

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm6z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM7z/14 - Testovanie ECDL-M7

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm7z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM12z/14 - Testovanie ECDL-M12

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

Z

ecdl-tm12z.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM2l/14 - Testovanie ECDL-M2

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm2l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč,
RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM3l/14 - Testovanie ECDL-M3

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm3l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM4l/14 - Testovanie ECDL-M4

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm4l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM5l/14 - Testovanie ECDL-M5

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm5l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM6l/14 - Testovanie ECDL-M6

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm6l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM7l/14 - Testovanie ECDL-M7

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm7l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay

 

CCV/ECDL-TM12l/14 - Testovanie ECDL-M12

Rozsah (pred./cv.)

Počet hodín (pred./cv.)

Počet kreditov

Ukončenie

Semester

Informačný list

-

-

0

A

L

ecdl-tm12l.pdf

Administrátori:

RNDr. Slavka Blichová, Mgr. Lenka Derjaninová, Mgr. Karol Takáč, 
​RNDr. Peter Matta, PhD., RNDr. Jozef Sekerák, PhD., RNDr. Radoslav Kalakay