UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Harmonogram akademického roka


Harmonogram akademického roka 2019/2020 nové!
 

Harmonogram výučby pre AR 2018/2019

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

17. 09. 2018 o 10:00 hod.
Rektorské voľno 9:00 – 12:00 hod.

Začiatok výučby v zimnom semestri

17. 09. 2018  od 13.00 hod.

Výučba v zimnom semestri

17. 09. 2018  –  21. 12. 2018  (14 t)

Zimné prázdniny

27. 12. 2018 – 31. 12. 2018

Skúškové obdobie ZS

02. 01. 2019 – 08. 02. 2019 (6 t)

Výučba v letnom semestri

11. 02. 2019 – 17. 05. 2019 (14 t)

Skúškové obdobie LS

20. 05. 2019 – 28. 06. 2019 (6 t)                             

Hlavné prázdniny

01. 07. 2019 – 31. 08. 2019

Centrálna zmena v rozvrhu výučby

Výučba 09.05.2019 (štvrtok) bude rozvrhovaná ako streda

Harmonogram osláv výročí UPJŠ v Košiciach a jej fakúlt pre AR 2018/2019

70. výročie vzniku Lekárskej fakulty

27. 09. 2018 Slávnostné zasadnutie VR

28. 09. 2018 Slávnostná vedecká konferencia

29. 09. 2018 Športovo-kultúrny deň zamestnancov a študentov k výročiu vzniku LF

55. výročie vzniku Prírodovedeckej fakulty

16. 04. 2018 Slávnostné zasadnutie VR

26. 05. 2018 Stretnutie absolventov

45. výročie vzniku Právnickej fakulty

20.09.2018 Diskusné fórum
Právnické vzdelávanie – história, súčasnosť a perspektívy

20. výročie vzniku Fakulty verejnej správy

14. 11. 2018  Slávnostné zasadnutie VR

15. 11. 2018 „Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte“ - medzinárodná vedecká konferencia

Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2018/2019

Deň otvorených dverí – UPJŠ

05. 10. 2018

Univerzitné dni športu

17. 10. 2018

Promócia „PhD.“ na UPJŠ

26. 10. 2018

Rektorské voľno

02. 11. 2018

Prijatie študentov UPJŠ rektorom

16. 11. 2018

Zasadnutie VR UPJŠ

09. 11. 2018

Reprezentačný bál UPJŠ

01. 02. 2019

Zasadnutie VR UPJŠ

15. 03. 2019

Rektorské  voľno

23. 04. 2019

Kariérny deň

10. 04. 2019

Zasadnutie VR UPJŠ

31. 05. 2019

Stretnutie akademickej obce UPJŠ

06. 06. 2019

Juniáles

14. 06. 2019

Univerzita bez hraníc

08. 07. – 12. 07. 2019

 

 

Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2018/2019

Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (výučba v SJ/výučba v AJ)

13. 09. 2018 (AJ),
14. 09. 2018 (SJ)

Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FF

27. 08. – 07. 09. 2018

Úvodné sústredenie  študentov  1. roč. Bc. štúdia na PF

03. 09. – 14. 09. 2018

Pedagogický deň na PrávF

10. 09. 2018

Pedagogický deň na FVS

10. 09. – 11. 09. 2018

Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na  PF

28. 09. 2018

Promócia absolventov  Bc. štúdia  FVS

12. 10. 2018

Promócia  absolventov  Bc. štúdia na FF

29. 09. 2018

Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF

Október 2018

Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF

Október 2018

Zlatá promócia PF

25. 04. 2019

Imatrikulácia 1. ročníkov na PF (Historická aula)

09. 11. 2018   

Imatrikulácia 1. ročníkov na LF

16. 11. 2018

Imatrikulácia na ÚTVŠ

19. 11. 2018

Imatrikulácia 1. ročníkov Bc. Štúdia na FVS

19. 11. 2018

Deň otvorených dverí PF

07. 02. 2019

Deň otvorených dverí LF

07. 02. 2019

Deň otvorených dverí FF

08. 02. 2019

Deň otvorených dverí FVS

22. 02. 2019

Deň otvorených dverí PrávF 27. 02. 2019

Výročné stretnutie akademickej  obce PF

Marec 2019

Dekanské voľno na LF

02. 11. 2018 a 18. 04. 2019

Promócia doktorov práv  na PrávF

Apríl 2019

Študentská  vedecká  konferencia na LF

Apríl 2019

Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia)

24. 04. 2019

Športové dni  PF (dekanské voľno na PF)

25. 04. 2019

Prijímacie konanie na Bc. štúdia na PF

03. 06. 2019 – 10. 06. 2019

Prijímacie konanie na Bc. štúdia na FF

Na základe schválených podmienok

Prijímacie konanie  na doktorandské štúdium na LF

Na základe schválených podmienok

Prijímacie konanie Bc. externého  štúdia na PrávF

14. 06. 2019

Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na PrávF

14. 06. 2019

Prijímacie konanie Bc. denného  štúdia na ÚTVŠ

10. 06. – 12. 06. 2019

Prijímacie konanie Bc. denného a externého štúdia na FVS (zverejnenie výsledkov PK)

12. 06. 2019

Zverejnenie výsledkov  PK na Bc. Štúdium  na PF

14. 06. 2019

Prijímacie konanie  na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium  na LF

10. 06. – 14. 06. 2019,
NT – 18. 06. 2019

Promócia  absolventov  Bc.  Štúdia na ÚTVŠ 20. 06. 2019

Prijímacie konanie  na doktorandské štúdium na PrávF

24. 06. – 04. 07. 2019

Promócia absolventov  Mgr. Štúdia na  PF 24. 06. 2019
Promócia absolventov  Mgr. Štúdia na FVS 25. 06. 2019

Promócia  absolventov  Mgr.  Štúdia na  PrávF

26. 06. 2019

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF

17. 06. 2019 – 28. 06. 2019

Promócia  absolventov LF

27. 06. 2019 a 28. 06. 2019

Promócia  absolventov  Mgr.  Štúdia na FF

01. 07. 2019

Promócia  absolventov  Bc.  štúdia na  PrávF

04. 07. 2019

Prijímacie konanie na Mgr.  štúdium  na FVS (zverejnenie výsledkov)

12. 07. 2019

Prijímacie konanie na Mgr.  štúdium na PrávF

August 2019

Prijímacie konanie na Mgr.  štúdium  na PF (zverejnenie výsledkov)

19. 08. 2019 – 30. 08. 2019

 

 

Posledná aktualizácia: 09.04.2019