UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram akademického roka

Harmonogram akademického roka 2022/2023 nové!

Harmonogram výučby pre AR 2021/2022
Začiatok výučby v zimnom semestri 20.09.2021
Slávnostné otvorenie akademického roka 20.09.2021 online
Výučba v zimnom semestri 20.09.2021 – 23.12.2021 (14 t)
Zimné prázdniny 24.12.2021 – 31.12.2021
Skúškové obdobie ZS 03.01.2022 – 11.02.2022 (6 t)
Výučba v letnom semestri 14.02.2022 – 20.05.2022 (14 t)
Skúškové obdobie LS 23.05.2022 – 01.07.2022 (6 t)
Hlavné prázdniny 02.07.2022 – 31.08.2022
Centrálna zmena v rozvrhu výučby Nie je plánovaná
Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2021/2022
Promócia „PhD.“ na UPJŠ 12.11.2021
Virtuálny Deň otvorených dverí – UPJŠ 05.11.2021
Univerzitné dni športu 08.11. – 11.11.2021
Online zasadnutie VR UPJŠ 19.11.2021
Zasadnutie VR UPJŠ 11.03.2022
Rektorské voľno 19.04.2022
Deň kariéry 06.04.2022
Zasadnutie VR UPJŠ 27.05.2022
Stretnutie akademickej obce UPJŠ 02.06.2022
Juniáles 17.06.2022
Univerzita bez hraníc 25.07. – 29.07.2022

 

Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2021/2022
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FF 23.08. – 03.09.2021
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PF 06.09. – 10.09.2021
Pedagogický deň na PrávF 13.09.2021
Pedagogický deň na FVS 13.09.2021
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka na LF (výučba v SJ/výučba v AJ) 16.09.2021 (výučba v Sj.) 17.09.2021(výučba v Aj.)
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na PF 17.09.2021
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na FF 25.09.2021
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF október/november 2021
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVS 15.10.2021
Zlatá promócia LF 15.10.2021
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF 22.10.2021
Imatrikulácia 1. ročníkov na LF november 2021
Imatrikulácia na ÚTVŠ 03.11.2021
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF 12.11.2021
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FVS 15.11.2021
online Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 03.02.2022
online Deň otvorených dverí na ÚTVŠ 04.02.2022
online Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ 11.02.2022
online Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ 15.02.2022
online Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy UPJŠ 16.02.2022
online Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UPJŠ 01.03.2022
Výročné stretnutie akademickej obce PF marec 2022
Promócia doktorov práv na PrávF apríl 2022
Študentská vedecká konferencia na LF apríl 2022
Sciencefest PF (ŠVK, ŠTRK) 27.04.2022
Zlatá promócia PF 27.04.2022
Športové dni PF (dekanské voľno na PF) 28.04.2022
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LF jún/júl 2022
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium na LF Talentové: 27.05.2022
Písomné: 13.06. – 17.06.2022
Náhradný termín: 21.06.2022
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na PF 06.06. – 10.06.2022
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na ÚTVŠ 09.06. – 10.06.2022
Prijímacie konanie na bakalárske denné a externé štúdium na PF (zverejnenie výsledkov PK) 10.06.2022
Prijímacie konanie na bakalárske denné a externé štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov PK) 15.06.2022
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 20.06. – 31.06.2022
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na ÚTVŠ 23.06.2022
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF 27.06.2022 – 08.07.2022
Promócia absolventov magisterského štúdia na PF 27.06.2022
Promócia absolventov magisterského štúdia na FVS 28.06.2022
Promócia absolventov magisterského štúdia na PrávF 29.06.2022 (do 13.00 hod)
Promócia absolventov LF 30.06. – 01.07.2022
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov) 30.06.2022
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FVS júl 2022
Promócia absolventov magisterského štúdia na FF 02.07.2022
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na PrávF 08.07.2022
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na PF (zverejnenie výsledkov) do 31.08.2022
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na FF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na PrávF na základe schválených podmienok

 

Posledná aktualizácia: 29.06.2022