UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram akademického roka

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

Harmonogram výučby pre AR 2022/2023
Začiatok výučby v zimnom semestri 19.09.2022 od 13.00 hod.
Slávnostné otvorenie akademického roka 19.09.2022 od 10.30 hod.
Výučba v zimnom semestri 19.09.2022 - 22.12.2022 (14t)
Zimné prázdniny 27.12.2022 - 30.12.2022
Skúškové obdobie ZS 02.01.2023 - 10.02.2023 (6t)
Výučba v letnom semestri 13.02.2023 - 19.05.2023 (14t)
Skúškové obdobie LS 22.05.2023 - 30.06.2023 (6t)
Hlavné prázdniny 03.07.2023 - 31.08.2023
Centrálna zmena v rozvrhu výučby 19.04.2023 (streda) bude rozvrhovaná ako pondelok
Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2022/2023
Deň otvorených dverí – UPJŠ 21.10.2022
Promócia „PhD.“ na UPJŠ 28.10.2022 od 10.00 hod.
Rektorské voľno 31.10.2022, 11.04.2023
Dekanské voľno november 2022
Univerzitné dni športu 14.11.-16.11.2022
Celokošické podujatia ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – prijatie študentov UPJŠ rektorom 16.11.2022
Zasadnutie VR UPJŠ 25.11.2022
Deň stáží 25.11.2022
XI. Reprezentačný bál UPJŠ 03.02.2023
Zasadnutie VR UPJŠ 10.03.2023
Deň kariéry 19.04.2023
Zasadnutie VR UPJŠ 26.05.2023
Stretnutie akademickej obce UPJŠ 08.06.2023
Univerzita bez hraníc 24.07. - 28.07.2023

 

Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2022/2023
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FF Podľa schválených podmienok PK
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PF 05.09.2022 - 09.09.2022
Pedagogický deň na PrávF 12.09.2022
Pedagogický deň na FVS 12.09.2022
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka na LF (výučba v SJ/výučba v AJ) 13.09.2022 - výučba v SJ (Aula LF) 14.09.2022 - výučba v AJ (Aula LF)
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na PF 16.09.2022 (Aula LF)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na FF 24.09.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FF október - november 2022 (Aula LF)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVS 14.10.2022 (Aula FVS)
Zlatá promócia LF 14.10.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na PrávF 21.10.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov na LF november 2022 (Aula LF)
Imatrikulácia na ÚTVŠ 10.11.2022
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF 11.11.2022 (Historická aula)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FVS 14.11.2022
Deň otvorených dverí LF február 2023
Deň otvorených dverí PF 02.02.2023
Deň otvorených dverí ÚTVŠ 03.02.2023
Deň otvorených dverí FF 10.02.2023
Deň otvorených dverí FVS 15.02.2023
Deň otvorených dverí PrávF 21.02.2023
Výročné stretnutie akademickej obce PF marec 2023
Promócia doktorov práv na PrávF apríl 2023
Študentská vedecká konferencia na LF apríl 2023
Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia) 19.04.2023
Zlatá promócia PF 19.04.2023
Športové dni PF (dekanské voľno na PF) 20.04.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LF jún/júl 2023
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium na LF talentové: 26.05.2023 písomné: 12.06.2023 - 16.06.2023 náhradný termín: 20.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na PF 05.06.2023 - 09.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na ÚTVŠ 15.06.-16.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na PF (zverejnenie výsledkov PK) 09.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné a externé štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov PK) 15.06.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 19.06.2023 - 30.06.2023
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na ÚTVŠ 23.06.2023 (Historická aula)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF 26.6.2023 -7.7.2023
Promócia absolventov magisterského štúdia na PF 26.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov magisterského štúdia na FVS 27.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov magisterského štúdia na PrávF 28.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov LF 29.06.2023 - 30.06.2023 (Aula LF)
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov) 30.06.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FVS júl 2023
Promócia absolventov magisterského štúdia na FF 01.07.2023  (štátne divadlo)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na PrávF 07.07.2023
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na PF (zverejnenie výsledkov) do 31.08.2023
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na FF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na PrávF na základe schválených podmienok

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2022