UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram akademického roka


Harmonogram akademického roka 2020/2021 nové!

Harmonogram výučby pre AR 2019/2020

Začiatok výučby v zimnom semestri 16.09.2019
Slávnostné otvorenie AR 2019/2020 18.09.2019
Výučba v zimnom semestri 16.09.2019 – 20.12.2019  (14 t)
Zimné prázdniny 23.12.2019 – 31.12.2019
Skúškové obdobie ZS 02.01.2020 – 07.02.2020 (6 t)
Výučba v letnom semestri 10.02.2020 – 15.05.2020 (14 t)
Skúškové obdobie LS 18.05.2020 – 30.06.2020 (6 t)
Hlavné prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Centrálna zmena v rozvrhu výučby Výučba 07.05.2020 (štvrtok) bude rozvrhovaná ako piatok

Harmonogram osláv výročí UPJŠ v Košiciach a jej fakúlt pre AR 2019/2020

60. výročie vzniku UPJŠ v Košiciach 18.09.2019 (streda)
Rektorské voľno
Slávnostné zasadnutie AO UPJŠ: Otvorenie AR 2019/2020 spojené s pripomenutím 60. výročia vzniku UPJŠ a inauguráciou rektora, prorektorov a dekanov

Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2019/2020

Deň otvorených dverí – UPJŠ 04.10.2019
Univerzitné dni  športu 11.11. – 15.11.2019
Promócia „PhD.“ na UPJŠ 25.10.2019
Celokošické podujatia ku Dňu boja za slobodu a demokraciu - Prijatie študentov UPJŠ rektorom 19.11.2019
Zasadnutie VR UPJŠ 08.11.2019
Reprezentačný bál UPJŠ 31.01.2020
Zasadnutie VR UPJŠ 13.03.2020 ZRUŠENÉ
Rektorské voľno 14.04.2020 ZRUŠENÉ
Kariérny deň 01.04.2020 PRESUNUTÉ NA JESEŇ
Zasadnutie VR UPJŠ 29.05.2020
Stretnutie akademickej obce UPJŠ 04.06.2020
Juniáles 12.06.2020 ZRUŠENÉ
Univerzita bez hraníc 27.07. – 31.07.2020

 

Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2019/2020

Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (SJ/AJ) september 2019
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FF na základe schválených podmienok
Úvodné sústredenie študentov 1. roč. Bc. štúdia na PF 02.09. – 13.09.2019
Pedagogický deň na PrávF 09.09.2019
Pedagogický deň na FVS 09.09.2019
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na  PF 27.09.2019
Promócia absolventov  Bc. štúdia na FF 28.09.2019
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF október 2019
Zlatá promócia LF 18.10.2019
Promócia absolventov Bc. štúdia FVS 11.10.2019
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF 11.10.2019
Imatrikulácia 1. ročníkov na LF november 2019
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF (Historická aula) 08.11.2019
Imatrikulácia 1. ročníkov Bc. štúdia na FVS 18.11.2019
Imatrikulácia na ÚTVŠ 20.11.2019
Deň otvorených dverí LF 30.01.2020
Deň otvorených dverí PF 06.02.2020
Deň otvorených dverí FF 07.02.2020
Deň otvorených dverí ÚTVŠ 07.02.2020
Deň otvorených dverí PrávF 18.02.2020
Deň otvorených dverí FVS 21.02.2020
Výročné stretnutie akademickej obce PF marec 2020
Dekanské voľno na LF 09.04.2020 ZRUŠENÉ
Promócia doktorov práv na PrávF apríl 2020
Študentská vedecká konferencia na LF apríl 2020
Zlatá promócia PF 22.04.2020
Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia) 22.04.2020
Športové dni PF (dekanské voľno na PF) 23.04.2020
Prijímacie konanie na Bc. štúdia na PF 03.06. – 11.06.2020
Prijímacie konanie na Bc. štúdia na FF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na PrávF 12.06.2020
Prijímacie konanie Bc. externého štúdia na PrávF na základe schválených podmienok
Zverejnenie výsledkov PK na Bc. štúdium  na PF 12.06.2020
Prijímacie konanie Bc. denného a externého štúdia na FVS (zverejnenie výsledkov PK) 12.06.2020
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na ÚTVŠ 15.06. – 16.06.2020
Prijímacie konanie na štúdium na LF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 15.06.-30.06.2020
Promócia absolventov Bc. štúdia na ÚTVŠ 18.06.2020
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF 22.06. – 03.07.2020
Promócia absolventov Mgr. štúdia na PrávF 23.06.2020
Promócia absolventov LF 25.06. – 26.06.2020
Promócia absolventov Mgr. štúdia na PF 29.06.2020
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov) 29.06.2020
Promócia absolventov Mgr. štúdia na FVS 30.06.2020
Promócia absolventov Bc. štúdia na PrávF júl 2020
Promócia absolventov  Mgr. štúdia na FF 01.07.2020
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na PrávF august 2020
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na PF (zverejnenie výsledkov) 24.08. – 31.08.2020

 

 

Posledná aktualizácia: 14.05.2020