UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram akademického roka

Harmonogram akademického roka 2021/2022 nové!

Harmonogram výučby pre AR 2020/2021

Začiatok výučby v zimnom semestri 21.09.2020
Slávnostné otvorenie AR 2020/2021 (online) 21.09.2020
Výučba v zimnom semestri 21.09.2020 – 23.12.2020 (14 t)
Zimné prázdniny 24.12.2020 – 01.01.2021
Skúškové obdobie ZS 04.01.2021 – 12.02.2021 (6 t)
Výučba v letnom semestri 15.02.2021 – 21.05.2021 (14 t)
Skúškové obdobie LS 24.05.2021 – 02.07.2021 (6 t)
Hlavné prázdniny 05.07.2021 – 31.08.2021
Centrálna zmena v rozvrhu výučby nie je navrhovaná

Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2020/2021

Deň otvorených dverí – UPJŠ  ZRUŠENÉ 08.10.2020
Promócia „PhD.“ na UPJŠ  ZRUŠENÉ 23.10.2020
Univerzitné dni  športu  ZRUŠENÉ 09.11 – 12.11.2020
Celokošické podujatia ku Dňu boja za slobodu a demokraciu -
Prijatie študentov UPJŠ rektorom
16.11.2020
Slávnostné zasadnutie VR UPJŠ 27.01.2020
11. Reprezentačný bál UPJŠ  ZRUŠENÉ 29.01.2021
Zasadnutie VR UPJŠ 06.11.2020
Zasadnutie VR UPJŠ 12.03.2021
Deň kariéry 14.04.2021
Zasadnutie VR UPJŠ 14.05.2021
Stretnutie akademickej obce UPJŠ 04.06.2021
Juniáles 18.06.2021
Univerzita bez hraníc 12.07. - 16.07.2021

 

Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2020/2021

Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (SJ/AJ) 07.09. - 08.09.2020 v SJ
10.09.-11.09.2020 v AJ
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FF 24.08. - 04.09.2020
Úvodné sústredenie  študentov 1. roč. Bc. štúdia na PF 31.08.2020 – 13.09.2020
Pedagogický deň na PrávF 07.09.2020
Pedagogický deň na FVS 07.09.2020
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na PF  ZRUŠENÉ 25.09.2020
Promócia absolventov  Bc. štúdia na FF  ZRUŠENÉ 26.09.2020
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF ZRUŠENÉ október 2020
Promócia absolventov Bc. štúdia FVS  ZRUŠENÉ 09.10.2020
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF ZRUŠENÉ 09.10.2020
Imatrikulácia 1. ročníkov na LF ZRUŠENÉ 19.11.2020
Imatrikulácia na ÚTVŠ ZRUŠENÉ 04.11.2020
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF (Historická aula) ZRUŠENÉ 06.11.2020
Imatrikulácia 1. ročníkov Bc. Štúdia na FVS ZRUŠENÉ 16.11.2020
Deň otvorených dverí LF január 2021
Deň otvorených dverí PrávF február 2021
Deň otvorených dverí PF 04.02.2021
Deň otvorených dverí ÚTVŠ 05.02 2021
Deň otvorených dverí FF 05.02.2021
Deň otvorených dverí FVS 05.03.2021
Výročné stretnutie akademickej obce PF marec 2021
Promócia doktorov práv na PrávF apríl 2021
Študentská vedecká konferencia na LF apríl 2021
Zlatá promócia PF 21.04.2021
Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia) 21.04.2021
Športový deň PF (Alpinka) 22.04.2021
Prijímacie konanie na Bc. štúdia na PF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na Bc. štúdia na FF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na LF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na Bc. a Mgr. štúdium na PrávF na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na ÚTVŠ 10.06. – 11.06.2021
Zverejnenie výsledkov PK na Bc. štúdium na PF 11.06.2021
Prijímacie konanie Bc. denného a externého štúdia na FVS (zverejnenie výsledkov PK) 15.06.2021
Prijímacie konanie - 1., 2., spojený 1. a 2. stupeň štúdia na LF 07.06.-11.06.2021
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 21.06.2021 – 30.6.2021
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF 21.06.2021 – 02.07.2021
Promócia absolventov  Bc. Štúdia na ÚTVŠ 24.06.2021
Promócia absolventov  Mgr. Štúdia na FF 26.06.2021
Promócia absolventov Mgr. Štúdia na PF 28.06.2021
Promócia absolventov Mgr. Štúdia na FVS 29.06.2021
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FVS
(zverejnenie výsledkov)
30.06.2021
Promócia absolventov Bc. štúdia na PrávF júl 2021
Promócia absolventov Mgr. štúdia na PrávF 30.06.2021
Promócia absolventov LF 01.07.2021 a 02.07.2021
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium  na PF
(zverejnenie výsledkov)
23.08. – 31.08.2021

 

Posledná aktualizácia: 30.03.2021