UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Harmonogram akademického roka


Harmonogram akademického roka 2018/2019 nové!
 

Harmonogram výučby pre AR 2017/2018

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 18. 09. 2017 o 10:00 hod.
Rektorské voľno 9:00 - 12:00 hod.
Začiatok výučby v zimnom semestri 18. 09. 2017  od 13.00 hod.
Výučba v zimnom semestri 18. 09. 2017  -  22. 12. 2017  (14 t)
Zimné prázdniny 27. 12. 2017 - 29. 12. 2017
Skúškové obdobie ZS 02. 01. 2018 - 09. 02. 2018 (6 t)
Výučba v letnom semestri 12. 02. 2018 - 18. 05. 2018 (14 t)
Skúškové obdobie LS 21. 05. 2018 - 29. 06. 2018 (6 t)
Hlavné prázdniny 01. 07. 2018 - 31. 08. 2018
Centrálna zmena v rozvrhu výučby Výučba 09. 05. 2018 (streda) bude rozvrhovaná ako utorok

Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2017/2018

Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na LF (výučba v SJ/výučba v AJ) 21. 08. 2017/ 07. 09. 2017
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FF 25. 08. 2017 - 08. 09. 2017
Úvodné sústredenie študentov 1. roč. na PF (M5) 02. - 15. 09. 2017
Pedagogický deň na PrávF 11. 09. 2017
Pedagogický deň na FVS 13. 09. 2017
Slávnostné otvorenie akademického roka 18. 09. 2017
Promócia absolventov Bc. štúdia FVS 28. 09. 2017
Promócia absolventov Bc. a Mgr. štúdia na  PF 29. 09. 2017
Promócia absolventov Bc. štúdia na FF 30. 09. 2017
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na FF Október 2017
Deň otvorených dverí – UPJŠ 06. 10. 2017
Univerzitné dni  športu 11. 10. 2017
Imatrikulácia 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PrávF 13. 10. 2017
Zlatá promócia (LF) 20. 10. 2017
Promócia „PhD.“ na UPJŠ 27. 10. 2017
Imatrikulácia 1. ročníkov Bc. štúdia na FVS 13. 11. 2017
Imatrikulácia 1. ročníkov na LF (Aula LF) 16. 11. 2017
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF (Historická aula R UPJŠ) 16. 11. 2017
Prijatie študentov UPJŠ rektorom 16. 11. 2017
Imatrikulácia na ÚTVŠ 20. 11. 2017
Zasadnutie VR UPJŠ 24. 11. 2017
Reprezentačný bál UPJŠ 26. 01. 2018
Deň otvorených dverí PrávF Február 2018
Deň otvorených dverí PF 08. 02. 2018
Deň otvorených dverí LF 08. 02. 2018
Deň otvorených dverí FF 09. 02. 2018
Deň otvorených dverí FVS 23. 02. 2018
Výročné stretnutie akademickej obce PF Marec 2018
Zasadnutie VR UPJŠ 16. 03. 2018
Dekanské voľno na LF 29. 03. 2018
Promócia doktorov práv  na PrávF Apríl 2018
Študentská vedecká konferencia na LF Apríl 2018
Rektorské voľno 03. 04. 2018
Kariérny deň 11. 04. 2018
Slávnostné zasadnutie VR PF UPJŠ pri príležitosti 55. výročia fakulty 16. 04. 2018
Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia) Zlatá promócia PF 18. 04. 2018
Športové dni  PF (dekanské voľno na PF) 19. 04. 2018
Prijímacie konanie na Bc. štúdia na FF Na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LF Na základe schválených podmienok
Prijímacie konanie Bc. externého štúdia na PrávF Jún 2018
Zasadnutie VR UPJŠ 01. 06. 2018
Stretnutie akademickej obce UPJŠ 07. 06. 2018
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na PrávF 08. 06. 2018
Prijímacie konanie Bc. denného štúdia na ÚTVŠ 11. - 14. 06. 2018
Zverejnenie výsledkov PK na Bc. štúdium na PF 11. 06. 2018
Prijímacie konanie Bc. denného a externého štúdia na FVS (zverejnenie výsledkov PK) 15. 06. 2018
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium  na LF Talentové skúšky: máj 2018 Písomné skúšky: 11. 06. - 15. 06. 2018 NT: 19. 06. 2018
Juniáles 15. 06. 2018
Prijímacie konanie  na doktorandské štúdium na PrávF 21.6. - 29. 06. 2018
Promócia  absolventov  Bc.  štúdia na ÚTVŠ 21. 06. 2018
Promócia  absolventov  Mgr.  štúdia na  PrávF 27. 06. 2018
Promócia absolventov  Mgr. štúdia na  PF 25. 06. 2018
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF 18.  06. 2018 - 29. 06.2018
Promócia absolventov LF 28. 06. a 29. 06. 2018
Promócia absolventov  Mgr. štúdia na FVS 26. 06. 2018
Promócia absolventov  Mgr. štúdia na FF 02. 07. 2018
Promócia  absolventov  Bc. štúdia na  PrávF Júl 2018
Univerzita bez hraníc 09. - 13. 07. 2018
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na PrávF August 2018
Prijímacie konanie na Mgr.  štúdium na FVS (konanie prijímacej skúšky na študijný program pre Joint Degree) 24. 08. 2018
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov) 27. 08. 2018
Prijímacie konanie na Mgr. štúdium na PF (zverejnenie výsledkov) do 31.08.2018

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2018