Prejsť na obsah

Štúdium magnetizmu monoatomárnych vrstiev

0minút, 25sekúnd

Bola zvládnutá technológia nanášania molekúl obsahujúcich magnetické atómy na polyetylénový substrát a preskúmaná ich magnetická odozva. Vytvorené usporiadanie predstavuje možnú realizáciu pamäti budúcej generácie ako aj tzv. qubitu – základnej informačnej jednotky pre kvantové počítače. Výsledky tohto štúdia boli publikované v prestížnom časopise The Journal of Physical Chemistry C s impaktovým faktorom 4,54 [A. Reznickova, M. Orendac, Erik Cizmar et al., J. Phys. Chem. C 122 (2018) 1396].  


Študuj na UPJŠ