університет

українська
AIS2

новини

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov

Stanovisko Akademického senátu UPJŠ k novele zákona o VŠ

Akademický senát UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so závermi prednesenými zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov na tlačovej konferencii dňa 28.10.2021 a vyjadruje im plnú podporu.

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

#Overuj si fakty - kampaň proti dezinformáciám

Nová kampaň „Overuj si fakty“ upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a nepodložených správ. Súčasná doba je intenzívne poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii prostredníctvom množstva informačných kanálov.

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601. - 650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít.

Stanovisko k situácii v agentúre VEGA

Vedenie UPJŠ v Košiciach sa stotožňuje so stanoviskom rozšíreného predsedníctva Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) k aktuálnej situácii v agentúre VEGA zverejneného dňa 31. 3. 2021 a podporuje ho vo všetkých bodoch.

UPJŠ najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila najlepšie spomedzi 6 hodnotených slovenských univerzít, obsadila pozíciu 201-250, čím sa potvrdila kvalita poskytovaného vzdelania a vedeckého výskumu.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj UPJŠ v Košiciach.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Остання актуалізація:12.04.2013