UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

HRS4R v Universitas Safarikiana

V univerzitnom časopise Universitas Safarikiana sme diskutovali o dôležitosti zavádzania Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Na UPJŠ sa venujeme ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov, poskytujeme možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.