UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Mentorské školenie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnerskými univerzitami z Holandska a Českej republiky organizuje dvojdňové školenie zamerané na zdokonalenie mentorských zručností doktorandov a mladých výskumníkov. Školenie sa bude konať 26. - 27.10.2022.

Plán rodovej rovnosti

Plán na obdobie 2022 - 2025 nadväzuje na predchádzajúcu činnosť univerzity v oblasti predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti, ako aj na vývoj strategického smerovania európskeho výskumného priestoru. Keďže diskriminácia je komplexný fenomén, plán nie je vnímaný ako rigidný dokument a členovia komisie a vedenie UPJŠ sú otvorení podnetom z akademickej obce.

HRS4R v Universitas Safarikiana

V univerzitnom časopise Universitas Safarikiana sme diskutovali o dôležitosti zavádzania Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Na UPJŠ sa venujeme ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov, poskytujeme možnosti formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.