Prejsť na obsah

Univerzálne anomálne vlastností skiel pri nízkych teplotách

0minút, 58sekúnd

Sklá sú materiály, ktoré sa zo štruktúrneho hľadiska vyznačujú neusporiadanou štruktúrou. Štúdium skiel nie je zaujímavé len z praktického hľadiska, ale aj z pohľadu fundamentálnych vlastnosti.  Sklá sú pri veľmi nízkych teplotách charakterizované „univerzálnym anomálnym správaním“, ktoré nie je pozorované v usporiadaných štruktúrach. Sú nimi napríklad bozonovský pík v tepelnej kapacite (Cp/T3) a plató v tepelnej vodivosti k. Pôvod týchto anomálií, odkedy boli prvýkrát experimentálne pozorované roku 1970, patria doposiaľ k nevyriešenému problému fyziky kondenzovaných látok. Naša najnovšia práca prichádza s možným vysvetlením hore uvedeních anomálií. Na základe našich experimentálnych meraní a počítačových simulácií sme dospeli k záveru, že za tieto anomálie sú zodpovedné nanoklastre so špecifickou veľkosťou a tvarom, podrobnejšie väčšie nanoklastre kruhového tvaru. Štúdia bola publikovaná v prestížnom časopise Journal of Non-Crystalline Solids [P. Baloh et al., J. Non Cryst. Solids 600 (2023) 122040], ktorý má impaktový faktor 4.458.


Študuj na UPJŠ