UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotogaléria - Filozofická fakulta UPJŠ

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najmladšou fakultou univerzity – bola znovuzaložená 1. januára 2007, desať rokov po rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na dve samostatné univerzity – Prešovskú univerzitu v Prešove a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta

Adresa:
Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika
 


Posledná aktualizácia: 03.11.2020