hľadaj
Dnes je 24.10.2014, sviatok/meniny Kvetoslava

Filozofická fakulta

Aktuality

Výsledky doplňujúcich volieb zástupcu študentov do AS UPJŠ za FF

na Filozofickej fakulte UPJŠ dňa 21. 10. 2014
 

viac
Študentská anketa

Hodnotenie výučby na FF UPJŠ za AR 2013/2014

viac
Medzinárodná konferencia fonetikov a fonológov

23. - 24. 10. 2014

viac
Dekanské voľno

31. októbra 2014

viac
Blahoželanie

V pondelok 1. 10. 2014 bol nášmu kolegovi, vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc.,  udelený čestný titul „Honorary Professor of the University of Silesia“. 

viac
Študentská rada FF UPJŠ

hľadá nových členov

viac
Dodatočné objednanie fotografií

 z promócií zo dňa 27. 9. 2014

viac
Školné

za spoplatnené študijné programy v externej forme a pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

viac
Posledná aktualizácia: 23.10.2014