hľadaj
Dnes je 22.12.2014, sviatok/meniny Adela

Filozofická fakulta

Aktuality

Výsledky volieb

zástupcov zamestnancov a študentov do AS FF UPJŠ na funkčne obdobie 2015 - 2019 zo dňa 8. 12. 2014

viac
Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery
viac
Lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov UPJŠ

v najlepšom zimnom stredisku na Slovensku

viac
Profesor Ján Gbúr ocenený Plaketou predsedu KSK

Dekan FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. si 24. októbra 2014 prevzal v Štátnom divadle v Košiciach Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja

viac
Blahoželanie

V pondelok 1. 10. 2014 bol nášmu kolegovi, vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., udelený čestný titul „Honorary Professor of the University of Silesia“. 

viac
Školné

za spoplatnené študijné programy v externej forme a pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

viac
SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi!

viac
Unplugged program na Slovensku

Európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich 

viac
Posledná aktualizácia: 20.12.2014