hľadaj
Dnes je 31.08.2015, sviatok/meniny Nora

Filozofická fakulta

Aktuality

Zápis študentov 1. ročníka

bakalárskeho stupňa štúdia dňa 3. 9. 2015

viac
Prijímacie konanie na akademický rok 2015/16

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Pokyny k zápisu študentov 1. ročníka magisterského stupňa štúdia

viac
Doktorandka katedry psychológie získala grant na účasť na workshope v Geneve
viac
ARS ŠAFARIKIANA

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie aj tento rok pripravuje súťaž vo vlastnej tvorbe pod organizačným vedením prof. PhDr. Jána Gbúra CSc. spojenú s týždňom tvorivého písania ARS ŠAFARIKIANA

viac
Historicky prví absolventi Certifikovaných interdisciplinárnych blokov

Dňa 30.06.2015 sa v Historickej aule uskutočnilo slávnostné odovzdanie Certifikátov UPJŠ prvým 106 absolventom Certifikovaných interdisciplinárnych blokov.

viac
Menu akademického roka 2015/2016

Milí študenti, máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov, ľahšie sa uplatníte na trhu práce a zabezpečíte si ružovú budúcnosť? Práve pre Vás sme opätovne pripravili jedinečné Menu akademického roka 2015/2016.

viac
Univerzita bez hraníc 2015

Univerzita bez hraníc je 5 dňový (6. - 10. júl 2015) projekt UPJŠ, ktorý dáva priestor žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl okúsiť svet vysokoškolskej vedy a výskumu.

viac
Ukončenie realizácie projektu

Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC), ITMS kód 26110230102 v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie

viac
Posledná aktualizácia: 31.08.2015