UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Prvý dvojitý diplom na magisterskom stupni štúdia

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ – v spolupráci so španielskou Univerzitou Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorca – bude od nového akademického roka realizovať magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Britské a americké štúdiá s tým, že absolventom bude oboma univerzitami udeľovaný dvojitý diplom platný v oboch krajinách.

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové