UPJŠUPJŠ
AIS2

Aktuality

Prezident SR vymenoval nových vysokoškolských profesorov

Medzi novovymenovanými profesormi bol aj doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (v odbore: dejiny filozofie), prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorému srdečne blahoželáme

 

Študentská anketa - už len do 30. 11. 2015

Študentská anketa - už len do 30. 11. 2015

Hodnotenie výučby na FF UPJŠ za AR 2014/2015

OZNÁMENIE

o konaní odborného minima
pre prekladateľov a tlmočníkov
a uchádzačov o vykonanie odbornej skúšky
prekladateľa a tlmočníka

Voľné miesta - Erasmus+

Voľné miesta - Erasmus+

stáže v akademickom roku 2015/16

Medzinárodné sympózium o historickej tlači

Medzinárodné sympózium o historickej tlači

Katedra germanistiky FF UPJŠ v spolupráci s Rakúskou knižnicou usporiadala medzinárodné sympózium Historická tlač v strednej a východnej Európe

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na konferenciu

Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa, ktorá sa uskutoční 2. 2. 2016

Týždeň vedy a techniky na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ

Týždeň vedy a techniky na Katedre aplikovanej etiky FF UPJŠ

alebo o podujatí "Starosti so starostlivosťou"

Nositeľ Rádu Briského impéria Herschel Gluck prednášal študentom UPJŠ v Košiciach

Nositeľ Rádu Briského impéria Herschel Gluck prednášal študentom UPJŠ v Košiciach

Významný americký novinár James Steele prednášal na UPJŠ

Významný americký novinár James Steele prednášal na UPJŠ

Dvojnásobný držiteľ prestížnej Pulitzerovej ceny, vplyvný americký investigatívny žurnalista James B. Steele navštívil vo štvrtok 5. novembra 2015 Univerzitu P. J. Šafárika

POĎAKOVANIE  SPOLOČNOSTI  MEMSOURCE

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTI MEMSOURCE

ACKNOWLEDGEMENT TO MEMSOURCE COMPANY

Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery

Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery

Národný štipendijný program - nová výzva na podávanie žiadostí

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá

Ďalšia budova z komplexu bývalej detskej nemocnice dostane moderný vzhľad

K vynoveným budovám Sokrates a Aristoteles onedlho pribudne aj budova nazvaná Platón.

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové

Unplugged program na Slovensku

Európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich