hľadaj
Dnes je 28.02.2015, sviatok/meniny Zlatica

Filozofická fakulta

Aktuality

Voľby do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019

Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov na členov Akademického senátu UPJŠ a organizačné zabezpečenie volieb

viac
Vyhlásenie volieb na FF UPJŠ v Košiciach

do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 na 4. marca 2015

viac
Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou
http://e-prihlaska.upjs.sk
(055/234 7183, 055/234 7120)

viac
Politologická exkurzia

Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica pozýva študentov, absolventov a priateľov katedry na 3. ročník Politologickej exkurzie, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 18. apríla 2015.

viac
Možnosť darovať 2% z daní

občianskemu združeniu Res Publica, ktoré bolo utvorené prioritne na základe myšlienky spolupráce s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s cieľom jej úspešného rozvoja

viac
Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery
viac
4. ročník Vedeckej konferencie pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v dňoch 14. a 15. mája 2015 usporiada 4. ročník Vedeckej konferencie pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov

viac
Výsledky volieb

zástupcov zamestnancov a študentov do AS FF UPJŠ na funkčne obdobie 2015 - 2019 zo dňa 8. 12. 2014

viac
Posledná aktualizácia: 27.02.2015