UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka

Úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka

Srdečne Vás pozývame na úvodné stretnutie Klubu učiteľov anglického jazyka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutoční 23. januára 2017 o 14:00 hod. v budove Platón, miestnosť AP1P2.

ERASMUS+ 2017/2018

ERASMUS+ 2017/2018

výzva na podávanie prihlášok na mobility študentov (štúdium + stáž)
Uzávierka prihlášok na FF UPJŠ: 6. 3. 2017

Ars Šafarikiana

Ars Šafarikiana

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje autorskú súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe pre študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií v Košickom kraji a Prešovskom kraji.

Želanie dekanky FF UPJŠ

Želanie dekanky FF UPJŠ

Krásne Vianoce, úspešný rok 2017, nech je zdravie, pohoda, radosť a úspech rámcom Vášho každodenného života v novom roku.

Skvelý úspech študenta Filozofickej fakulty

Skvelý úspech študenta Filozofickej fakulty

Dňa 11. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

H2020-MSCA-ITN project

H2020-MSCA-ITN project

Projekt UrbanHIST- History of European Urbanism in the 20th Century (H2020-MSCA-ITN) zverejnil výzvu na obsadenie 15 doktorandských pozícií. Termín na prihlasovanie sa je 15. december 2016.

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

UPJŠ v Košiciach sa podpísaním grantovej dohody dňa 19.08.2016 stala jedným zo štyroch príjemcov prestížneho grantu z programu Horizont 2020 pre projekt s názvom History of European Urbanism in the 20th Century (UrbanHist).

ESN Košice

ESN Košice

ESN Košice hľadá nových členov na akademický rok 2016/2017

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové