UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Šach o piatej

Šach o piatej

Šach pre všetkých študentov, zamestnancov a priateľov UPJŠ v Košiciach
3. novembra 2016 o 17:00 hod.

Ars Šafarikiana

Ars Šafarikiana

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje autorskú súťaž v literárnej a žurnalistickej tvorbe pre študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií v Košickom kraji a Prešovskom kraji.

Gratulujeme úspešnému polmaratóncovi

Gratulujeme úspešnému polmaratóncovi

Uplynulý víkend patril v našom meste najstaršiemu maratónu v Európe a druhému najstaršiemu na svete – Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach.

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

UPJŠ v Košiciach sa podpísaním grantovej dohody dňa 19.08.2016 stala jedným zo štyroch príjemcov prestížneho grantu z programu Horizont 2020 pre projekt s názvom History of European Urbanism in the 20th Century (UrbanHist).

ESN Košice

ESN Košice

ESN Košice hľadá nových členov na akademický rok 2016/2017

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové