UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa uskutočnia 2. júla 2016

Prvý dvojitý diplom na magisterskom stupni štúdia

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ – v spolupráci so španielskou Univerzitou Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorca – bude od nového akademického roka realizovať magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Britské a americké štúdiá s tým, že absolventom bude oboma univerzitami udeľovaný dvojitý diplom platný v oboch krajinách.

Erasmus+ vašimi očami

Erasmus+ vašimi očami

Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+?
Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+.
Chystáte sa na mobilitu do zahraničia?
Stvárnite svoje postrehy formou videa a zapojte sa do našej súťaže.

Ars Šafarikiana

Ars Šafarikiana

Aj tento rok Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika organizuje celoslovenskú súťaž pre vysokoškolákov vo vlastnej tvorbe spojenú s týždňom tvorivého písania Ars Šafarikiana

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové