hľadaj
Dnes je 31.10.2014, sviatok/meniny Aurélia

Filozofická fakulta

Aktuality

Dekanské voľno

31. októbra 2014

viac
Pozvánka na besedu

s kandidátmi na primátora mesta Košice na tému "Kam kráčate Košice", ktorá sa uskutoční 4. novembra 2014

viac
Študentská anketa

Hodnotenie výučby na FF UPJŠ za AR 2013/2014

viac
Pozvánka na diskusiu

na tému "Slovensko vo svetle rusko – ukrajinského konfliktu", ktorá sa uskutoční 18. novembra 2014

viac
Profesor Ján Gbúr ocenený Plaketou predsedu KSK

Dekan FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. si 24. októbra 2014 prevzal v Štátnom divadle v Košiciach Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja

viac
Blahoželanie

V pondelok 1. 10. 2014 bol nášmu kolegovi, vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., udelený čestný titul „Honorary Professor of the University of Silesia“. 

viac
Výsledky doplňujúcich volieb zástupcu študentov do AS UPJŠ za FF

na Filozofickej fakulte UPJŠ dňa 21. 10. 2014
 

viac
Školné

za spoplatnené študijné programy v externej forme a pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

viac
Posledná aktualizácia: 29.10.2014