UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Ars Šafarikiana

Ars Šafarikiana

Aj tento rok Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika organizuje celoslovenskú súťaž pre vysokoškolákov vo vlastnej tvorbe spojenú s týždňom tvorivého písania Ars Šafarikiana

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové