hľadaj
Dnes je 31.03.2015, sviatok/meniny Benjamín

Filozofická fakulta

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou
http://e-prihlaska.upjs.sk
(055/234 7183, 055/234 7120)

viac
Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
viac
Dekanské voľno

2. apríla 2015

viac
Rektorské voľno

7. apríla 2015

viac
Pozvánka na predvolebné zhromaždenie členov akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

pri príležitosti voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

viac
Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ

Podávanie žiadostí o ubytovanie v ŠDaJ UPJŠ v Košiciach na akademický rok 2015/2016 je prístupné študentom a doktorandom prostredníctvom AiS2
od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015.

viac
Politologická exkurzia

Katedra politológie FF UPJŠ v spolupráci s OZ Res Publica pozýva študentov, absolventov a priateľov katedry na 3. ročník Politologickej exkurzie, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. – 18. apríla 2015.

viac
Možnosť darovať 2% z daní

občianskemu združeniu Res Publica, ktoré bolo utvorené prioritne na základe myšlienky spolupráce s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s cieľom jej úspešného rozvoja

viac
Posledná aktualizácia: 31.03.2015