hľadaj
Dnes je 28.11.2014, sviatok/meniny Henrieta

Filozofická fakulta

Aktuality

Voľby do AS FF UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019

Zverejnenie zaregistrovaných kandidátov na členov Akademického senátu FF UPJŠ

viac
3. ročník Košických dní sociálnej práce

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na vedeckú konferenciu Rizikové správanie v teórii a praxi sociálnej práce, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2014

viac
Vyhlásenie volieb

do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019 na 8. decembra 2014

viac
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizujú 4. - 5. decembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu

viac
Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery
viac
Profesor Ján Gbúr ocenený Plaketou predsedu KSK

Dekan FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. si 24. októbra 2014 prevzal v Štátnom divadle v Košiciach Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja

viac
Blahoželanie

V pondelok 1. 10. 2014 bol nášmu kolegovi, vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., udelený čestný titul „Honorary Professor of the University of Silesia“. 

viac
Lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov UPJŠ

v najlepšom zimnom stredisku na Slovensku

viac
Posledná aktualizácia: 28.11.2014