UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

CIK - Menu akademického roka 2016/2017

CIK - Menu akademického roka 2016/2017

Milí študenti,
máte hlad po nových vedomostiach, vďaka ktorým sa stanete atraktívnymi pre Vašich budúcich zamestnávateľov a ľahšie sa uplatníte na trhu práce?
Práve pre Vás sme opätovne pripravili Menu akademického roka 2016/2017.

ESN Košice

ESN Košice

ESN Košice hľadá nových členov na akademický rok 2016/2017

Prvý dvojitý diplom na magisterskom stupni štúdia

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ – v spolupráci so španielskou Univerzitou Baleárskych ostrovov, Palma de Mallorca – bude od nového akademického roka realizovať magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Britské a americké štúdiá s tým, že absolventom bude oboma univerzitami udeľovaný dvojitý diplom platný v oboch krajinách.

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové