hľadaj
Dnes je 17.04.2014, sviatok/meniny Rudolf

Filozofická fakulta

Aktuality

Dekanské voľno

17. apríla 2014

viac
Rektorské voľno

22apríla 2014  


viac
Predĺženie termínu podania prihlášok

na externú formu štúdia (bakalársky a magisterský stupeň) do 15. mája 2014

viac
Pozvánka

na III. ročník Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov na tému Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky, ktorá sa uskutoční dňa 23. mája 2014

viac
ARS ŠAFARIKIANA

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie aj tento rok organizuje súťaž pod záštitou dekana prof. PhDr. Jána Gbúra CSc. vo vlastnej tvorbe spojenú s týždňom tvorivého písania ARS ŠAFARIKIANA

viac
Výsledky doplňujúcich volieb

zástupcu študentov do AS UPJŠ za FF na Filozofickej fakulte UPJŠ dňa 5. 3. 2014
 

viac
Pozvánka

na 12. konferenciu Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE), ktorá sa uskutoční v dňoch 29. 8. - 2. 9. 2014

viac
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizujú 4. - 5. decembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu

viac
Posledná aktualizácia: 17.04.2014