hľadaj
Dnes je 26.01.2015, sviatok/meniny Tamara

Filozofická fakulta

Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2015/2016

Záujemcovia o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ môžu podať prihlášku na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2015/2016 aj elektronickou formou
http://e-prihlaska.upjs.sk
(055/234 7183, 055/234 7120)

viac
Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ

sa uskutoční 13. februára 2015

viac
Výsledky volieb

zástupcov zamestnancov a študentov do AS FF UPJŠ na funkčne obdobie 2015 - 2019 zo dňa 8. 12. 2014

viac
Filozofická fakulta UPJŠ spolupracuje s Linkou detskej dôvery
viac
Lyžiarsky kurz pre študentov a zamestnancov UPJŠ

v najlepšom zimnom stredisku na Slovensku

viac
Profesor Ján Gbúr ocenený Plaketou predsedu KSK

Dekan FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. si 24. októbra 2014 prevzal v Štátnom divadle v Košiciach Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja

viac
Blahoželanie

V pondelok 1. 10. 2014 bol nášmu kolegovi, vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., udelený čestný titul „Honorary Professor of the University of Silesia“. 

viac
Školné

za spoplatnené študijné programy v externej forme a pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

viac
Posledná aktualizácia: 24.01.2015