UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Viac než len škola

Viac než len škola

– propagačné video študentov 1. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

TU JE TVOJE MIESTO

TU JE TVOJE MIESTO

– propagačné video študentov 2. ročníka masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach

ERASMUS+ 2017/2018

ERASMUS+ 2017/2018

Výsledky výberového konania na mobility študentov
- štúdium
- stáž

urbanHIST - druhá výzva

urbanHIST - druhá výzva

Projekt urbanHIST- History of European Urbanism in the 20th Century (H2020-MSCA-ITN) zverejnil druhú výzvu na obsadenie 4 doktorandských pozícií.

Skvelý úspech študenta Filozofickej fakulty

Skvelý úspech študenta Filozofickej fakulty

Dňa 11. 11. 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Slovenské filozofické združenie pri SAV zorganizovalo celoštátne kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia

H2020-MSCA-ITN project

H2020-MSCA-ITN project

Projekt UrbanHIST- History of European Urbanism in the 20th Century (H2020-MSCA-ITN) zverejnil výzvu na obsadenie 15 doktorandských pozícií. Termín na prihlasovanie sa je 15. december 2016.

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

Začiatok implementácie projektu UrbanHist (H2020)

UPJŠ v Košiciach sa podpísaním grantovej dohody dňa 19.08.2016 stala jedným zo štyroch príjemcov prestížneho grantu z programu Horizont 2020 pre projekt s názvom History of European Urbanism in the 20th Century (UrbanHist).

ESN Košice

ESN Košice

ESN Košice hľadá nových členov na akademický rok 2016/2017

SLiCE

Porovnaj sa s inými študentmi! nové