UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotogaléria - Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou s viac ako 50 ročnou tradíciou. Jej popredné umiestnenie sa odzrkadľuje v projektovej a grantovej úspešnosti, publikačných výstupoch a citačných ohlasoch, ako aj v rôznych hodnoteniach vysokých škôl.
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

Adresa:
Šrobárova 2
041 54 Košice
Slovenská republika


Posledná aktualizácia: 03.11.2020