UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Folklórny súbor Hornád

"Folklór je naša láska"

Folklórny súbor Hornád je ľudovo-umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vďaka svojej viac ako 50-ročnej tradícií patrí medzi popredné súbory na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadane nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia.

Folklórny súbor Hornád už viac ako polstorčie poskytuje mladým ľuďom v Košiciach možnosť aktívne sa spolupodieľať na zachovávaní tradícií a aktívne sa zapojiť do folklórneho diania na Slovensku. Od roku 2011 pracuje a tvorí Folklórny súbor Hornád pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 25.08.2017