UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Minerva

Priestory zrekonštruovanej budovy v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach – MINERVA začali v stredu 16. 9. 2015 naplno slúžiť svojmu účelu. Návštevníci z radov študentov, ale aj zamestnancov a hostí univerzity môžu využívať služby útulnej kaviarne Minerva s letnou terasou na prízemí. Kapacita kaviarne je 60 osôb. Dominantou prvého poschodia je architektonicky zaujímavá multifunkčná spoločenská sála s vyvýšeným javiskom a kapacitou hľadiska 50 osôb, ktorá je voľne prepojená s podkrovím, kde sa nachádza otvorená galéria s výhľadom na spoločenskú sálu. Sála je predurčená na literárne, recitačne a hudobné podujatia, diskusie a výstavy. Svoj priestor tu môžu nájsť aj rôzne workshopy, tvorivé dielne a iné študentské univerzitné aktivity. Nácviky tu uskutočňuje aj univerzitný zbor Chorus Universitatis Šafarikianae.

V podkroví sídli Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC), ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrátane študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. 

V MINERVE majú študenti možnosť využívať univerzitnú internetovú WiFi sieť a svoje notebooky a iné podobné zariadenia si môžu pripojiť aj do elektrickej siete.

Správcom budovy je Marek Lipták (tel.: 055/234 1522, marek.liptak@upjs.sk), ktorý zabezpečuje koordináciu služieb prevádzkovaných v budove a vedie evidenciu podujatí, ktoré sa v MINERVE konajú.

Posledná aktualizácia: 21.02.2018