UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo)

IRŠ ŠtuRKo – Študentský rozhlas Košice
Medická 6, 040 11

    
    ŠtuRKo je študentské rádio pôsobiace pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vzniklo na základoch Rádia Univerzita. V súčasnej podobe vysiela od roku 2006. Vysielacie a nahrávacie štúdio sídli na univerzitných internátoch na Medickej 6.

    Poslaním ŠtuRKa je rozvíjať jazykové, komunikačné, technické a kreatívne schopnosti študentov celej univerzity. V súčasnosti pôsobí v rádiu 10 členov, no tento počet sa často mení, pretože Študentský Rozhlas Košice každý rok s radosťou víta nových členov. Zápisu doň sa môžu zúčastniť študenti všetkých fakúlt bez ohľadu na zameranie. Študenti sa môžu uplatniť na pozícii moderátora, redaktora, vysielacieho a postprodukčného technika, správcu webovej stránky a sociálnych sietí alebo fotografa a videotvorcu.

    ŠtuRKo vysiela prostredníctvom internetového stream-u na stránke www.sturko.intrak.upjs.sk. Poslucháči majú na výber z mnohých stálych relácií, ako sú napríklad Do bodky., Dva Dve, Daily Talks, Miešanka a ďalších. Miešanka je špecifická relácia, kde sa stretnú členovia, ktorí spolu nikdy nevysielali alebo ide vysielať niekto z technikov, čo určite stojí za vypočutie. Vysielanie aktuálne prebieha od utorka do štvrtka, v čase od 17:00 – 21:00 v závislosti od konkrétneho dňa. Súčasťou každej relácie sú aj krátke správy z prostredia univerzity a mesta Košice.

    Študentský Rozhlas Košice úzko spolupracuje s rôznymi univerzitnými inštitúciami. Poskytuje technickú a zvukovú podporu pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí ako napríklad Prírodovedecké dni, Rozlúčka s letným semestrom a podobne.
 

    Pridať sa ku nám môžeš kedykoľvek počas roka, len nám napíš na Instagram: @sturko_upjs; Facebook: Študentský rozhlas Košice alebo na e-mail: irs.sturko@gmail.com

Budeme sa na teba tešiť.

Členovia:
Vedúca rádia: Nikola Melikantová (3. ročník Bc.)
Vedúca moderátorov: Dominika Ondo-Eštoková (1. ročník Mgr.)
Vedúci technikov: Dávid Magdoško (2. ročník Bc.)
Webmaster: Yevhenii Nehrebetskyi

Moderátori:
Natália Moničová (3. ročník Bc.)
Ľudmila Smetánková (3. ročník Bc.)
Diana Ivanková (3. ročník Bc.)
Barbara Karková (3. ročník Bc.)
Beáta Fölöpová (2. ročník Bc.)
Klaudia Kasperová (2. ročník Bc.)

Technici:
Martina Kuchárová (1. ročník Mgr.)
Denisa Dudašková (1. ročník Mgr.)

Posledná aktualizácia: 28.09.2022