UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Televízny štáb

 

Televízny štáb
Akademický rok 2020/2021

 
 


Bc. Laura Hoľanová
vedúca televízie
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

 
 
Redaktori:
 

Ema Borková
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Emma Juhásová
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Tetiana Pokhidnyak
európska verejná správa, FVS UPJŠ v Košiciach

Ilona Manko
politológia, KPO, FF UPJŠ v Košiciach

Richard Grejták
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Laura Šefčíková
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Victoria Nikolenko
medzinárodné vzťahy, KPO, FF UPJŠ v Košiciach

Adam Fedor
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Dáša Popovičová
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Peter Vaňo
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

 
Grafika:
  Veronika Lorková
masmediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach
 
     
Odborné poradenstvo:
 


doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

 


PhDr. Jozef Puchala, PhD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

 


Mgr. Peter Getlík, PhD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2021