Prejsť na obsah

Vyjadri sa v dotazníku a prispej k lepšej UPJŠ

1minút, 53sekúnd

Študenti a zamestnanci našej univerzity, máte jedinečnú možnosť vyjadriť svoj názor, spokojnosť, či nespokojnosť, v dotazníkovom prieskume, ktorý sa každoročne na UPJŠ uskutočňuje. Ste spokojní s kvalitou výučby? Zamestnanci, prijali by ste viac vzdelávacích kurzov? Toto všetko chceme počuť a pomôcť vám.

Vyplňte anonymný dotazník v AiS2 do 25.10.2023 a ukážte, že vám na UPJŠ záleží.

Aj vďaka odpovediam na dotazníkové otázky bol na UPJŠ podpísaný nový predpis o zriadení Kancelárie ombudsmana a inštitútu dôverných osôb. Už čoskoro budú študenti aj zamestnanci mať na slovenské pomery unikátnu možnosť obrátiť sa na mediátora a osoby, ktoré ich vypočujú a poradia v náročných situáciách.

Odpovedať v dotazníkových prieskumoch sa určite oplatí. Všetky výsledky sú pravidelne zverejňované na web stránke v slovenskom aj anglickom jazyku.

A ak sa obávate toho, že dotazníky v AiS2 nie sú anonymné, verte nám. Odpovede sú nedohľadateľné nakoľko AiS2 odpovede anonymizuje. Čo to znamená? Väzba prihlásenej osoby do AiS2 k tabuľkám dotazníka sa po odoslaní odpovedí ihneď zmaže, čím sa nenávratne stratí informácia, kto zaevidoval jednotlivé odpovede. To čo ostáva sú oddelené informácie o respondentoch a odpovediach. Systém tak ani spätne nedokáže identifikovať, ktoré z odpovedí zaevidoval, ktorý študent či zamestnanec.

Prečo ale musíte byť do AiS2 prihlásení? Len takto je zabezpečené, aby študent či zamestnanec mohol vyplniť jeden dotazník maximálne raz a nedošlo tak k skresleniu odpovedí opakovaným vypĺňaním dotazníka. Výhodou pri študentoch je skutočnosť, že len takto mu AiS2 ponúkne na hodnotenie práve jeho predmety a jeho vyučujúcich, a zároveň mu neumožní hodnotiť výučbu, ktorú neabsolvoval.

Využite svoje právo slobodne sa vyjadrovať a vyplňte dotazník v AiS2 už dnes.


Študuj na UPJŠ