UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akreditované študijné programy a odbory

Doktorandské štúdium

Lekárska fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Anatómia, histológia a embryológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Anatómia, histológia a embryológia

prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.  
doc. MUDr. A. Boleková, PhD.
doc. MVDr. J. Veselá, CSc.

bez časového obmedzenia

Epidemiológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Epidemiológia

Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
prof. MVDr. M. Halánová, PhD.

bez časového obmedzenia

Gynekológia a pôrodníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Gynekológia a pôrodníctvo

prof. MUDr. A. Ostró, CSc., MBA
doc. MUDr. P. Urdzík, PhD., MPH, mim.prof.
doc. MUDr. S. Toporcerová, PhD., MBA

bez časového obmedzenia

Chirurgia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Chirurgia

prof. MUDr. J. Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. M. Kitka, CSc.
prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD.

bez časového obmedzenia

Klinická biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Klinická biochémia

prof. Ing. M. Mareková, CSc.
doc. RNDr. M. Stupák, PhD.
doc. RNDr. V. Tomečková, PhD.

bez časového obmedzenia

Lekárska farmakológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Farmakológia

prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.

bez časového obmedzenia

Neurológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Neurológia

prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. J. Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Ž. Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

bez časového obmedzenia

Normálna a patologická fyziológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Normálna a patologická fyziológia

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. M. Pallayová, PhD.

bez časového obmedzenia

Verejné zdravotníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Verejné zdravotníctvo

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová,PhD,mim.prof.
doc. MUDr. Viola Vargová, PhD.

bez časového obmedzenia

Vnútorné choroby
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Vnútorné choroby

prof. MUDr. I. Tkáč, PhD.
prof. MUDr. R. Tkáčová, DrSc.
prof. MUDr. P. Mitro, PhD.

bez časového obmedzenia

Zubné lekárstvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Zubné lekárstvo

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
prof. Więckiewicz Włodzimierz
doc. dr. hab. Wieckiewicz Mieszko Adam

bez časového obmedzenia

 

Prírodovedecká fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Analytická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Analytická chémia

prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc.
doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

bez časového obmedzenia

Anorganická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Anorganická chémia

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

bez časového obmedzenia

Aplikovaná matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Aplikovaná matematika

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

bez časového obmedzenia

Astrofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Astrofyzika

prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
doc. RNDr. Rudolf  Gális, PhD.

bez časového obmedzenia

Biofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Biofyzika

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

bez časového obmedzenia

Biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Biochémia

prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

bez časového obmedzenia

Diskrétna matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Diskrétna matematika

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika kondenzovaných látok 
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

bez časového obmedzenia

Fyzikálna chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyzikálna chémia

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyziológia rastlín
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyziológia rastlín

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyziológia živočíchov
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Fyziológia živočíchov

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD.

bez časového obmedzenia

Genetika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Genetika

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

bez časového obmedzenia

Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Geoinformatika

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

bez časového obmedzenia

Informatika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Informatika

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

bez časového obmedzenia

Jadrová a subjadrová fyzika
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Jadrová a subjadrová fyzika

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

31.8.2020

Jadrová a subjadrová fyzika
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Jadrová a subjadrová fyzika

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

bez časového obmedzenia

Molekulárna cytológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Molekulárna cytológia

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

bez časového obmedzenia

Organická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Organická chémia

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

bez časového obmedzenia

Progresívne materiály  
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

bez časového obmedzenia

Teoretická fyzika
denná  a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

bez časového obmedzenia

Teória vyučovania  fyziky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Teória vyučovania fyziky

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD

bez časového obmedzenia

Teória vyučovania matematiky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Teória vyučovania matematiky

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

bez časového obmedzenia

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
doc. RNDr. Marcel Uhrín, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Právnická fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Medzinárodné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Medzinárodné právo

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
prof. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

31.8.2021

Občianske právo 
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Občianske právo

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc.
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

31.8.2020

Obchodné a finančné právo 
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Obchodné a finančné právo

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

bez časového obmedzenia

Teória a dejiny štátu a práva 
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Teória a dejiny štátu a práva

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Fakulta verejnej správy

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Verejná správa
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Verejná politika a verejná správa

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

31.8.2019

Verejná správa
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Verejná politika a verejná správa

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Filozofická fakulta

Študijný program

Študijný odbor

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Britské a americké štúdiá
denná a externá forma
výučba v anglickom jazyku

Neslovanské jazyky a literatúry

prof. PaedDr. Lívia Körtvelyessy, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Dr.h.c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

bez časového obmedzenia

Dejiny filozofie
denná forma
výučba v slovenskom jazyku

Dejiny filozofie

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

31.8.2020

Dejiny filozofie
externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Dejiny filozofie

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

bez časového obmedzenia

Integratívna sociálna práca
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Sociálna práca

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. Mgr. Soňa Lovašová PhD.

bez časového obmedzenia

Literárna veda
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Literárna veda

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

bez časového obmedzenia

Politológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Politológia

prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

bez časového obmedzenia

Slovenské dejiny
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku

Slovenské dejiny

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.

bez časového obmedzenia

Sociálna psychológia a psychológia práce
denná forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Sociálna psychológia a psychológia práce

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

31.8.2020

Sociálna psychológia a psychológia práce
externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Sociálna psychológia a psychológia práce

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.

bez časového obmedzenia

 

 

Posledná aktualizácia: 30.05.2019