UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akreditované študijné programy a odbory

Doktorandské štúdium

Lekárska fakulta

Študijný odbor Študijný program Garant (spolugaranti) Časové obmedzenie
Farmácia Lekárska farmakológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.
bez časového obmedzenia
Všeobecné lekárstvo Anatómia, histológia a embryológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
bez časového obmedzenia
Epidemiológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
bez časového obmedzenia
Gynekológia a pôrodníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim.prof.
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
bez časového obmedzenia
Chirurgia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
bez časového obmedzenia
Klinická biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
bez časového obmedzenia
Neurológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
bez časového obmedzenia
Normálna a patologická fyziológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
bez časového obmedzenia
Vnútorné choroby
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
bez časového obmedzenia
Verejné zdravotníctvo Verejné zdravotníctvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, PhD., mim.prof.
prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
bez časového obmedzenia
Zubné lekárstvo Zubné lekárstvo
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
prof. Więckiewicz Włodzimierz
doc. Wieckiewicz Mieszko Adam
bez časového obmedzenia
 

Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Biológia

Fyziológia rastlín
denná forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.

bez časového obmedzenia

Biológia

Fyziológia živočíchov
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD.

bez časového obmedzenia

Biológia

Genetika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

bez časového obmedzenia

Biológia

Molekulárna cytológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

bez časového obmedzenia

Ekologické a environmentálne vedy

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
doc. RNDr. Marcel Uhrín, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Astrofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Biofyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Fyzika kondenzovaných látok
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Jadrová a subjadrová fyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Progresívne materiály
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Teoretická fyzika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

bez časového obmedzenia

Fyzika

Teória vyučovania fyziky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD

bez časového obmedzenia

Chémia

Analytická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc.
doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

bez časového obmedzenia

Chémia

Anorganická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

bez časového obmedzenia

Chémia

Biochémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

bez časového obmedzenia

Chémia

Fyzikálna chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

bez časového obmedzenia

Chémia

Organická chémia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

bez časového obmedzenia

Informatika

Informatika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

bez časového obmedzenia

Matematika

Aplikovaná matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

bez časového obmedzenia

Matematika

Diskrétna matematika
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

bez časového obmedzenia

Matematika

Teória vyučovania matematiky
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

bez časového obmedzenia

Vedy o Zemi

Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Právnická fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Právo

Medzinárodné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

bez časového obmedzenia

Právo

Občianske právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

bez časového obmedzenia

Právo

Obchodné a finančné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.

bez časového obmedzenia

Právo

Teória a dejiny štátu a práva
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

bez časového obmedzenia

Právo

Trestné právo
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Fakulta verejnej správy

Študijný odbor

Študijný program

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Politické vedy

Verejná správa
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

bez časového obmedzenia

 

Filozofická fakulta

Študijný odbor

Študijný program

Garant (spolugaranti)

Časové obmedzenie

Filológia

Literárna veda
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
prof.PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.

bez časového obmedzenia

Filológia

Britské a americké štúdiá
denná a externá forma
výučba v anglickom jazyku
prof.PaedDr. Lívia Körtvelyessy, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Dr.h.c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

bez časového obmedzenia

Filozofia

Dejiny filozofie
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
bez časového obmedzenia

Historické vedy

Slovenské dejiny
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof.PaedDr. Martin Pekár, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.

bez časového obmedzenia

Politické vedy

Politológia
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.

bez časového obmedzenia

Psychológia

Sociálna psychológia a psychológia práce
denná a externá forma
výučba v slovenskom a anglickom jazyku
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

bez časového obmedzenia

Sociálna práca

Integratívna sociálna práca
denná a externá forma
výučba v slovenskom jazyku
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. Mgr. Soňa Lovašová PhD.

bez časového obmedzenia

 
Posledná aktualizácia: 22.06.2022