UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Jarná škola doktorandov

Jarná škola doktorandov je tradičné podujatie organizované Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré napomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike.  Cieľom podujatia je prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. Na podujatí pravidelne zaznievajú odborné prednášky univerzitných pedagógov, ale aj odborníkov z mimouniverzitného prostredia. Doktorandi tak majú jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach výskumu. Prostredníctvom Jarnej školy doktorandov sa zvyšuje vzájomná informovanosť študentov dennej formy doktorandského štúdia o aktuálnych smeroch výskumu v rôznych študijných programoch a zároveň sa posilňuje interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov. Jarná škola doktorandom bola mnohokrát  impulzom na nadviazanie kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov a zároveň platformou na výmenu skúseností medzi zúčastnenými doktorandmi. V rámci odborného programu zúčastnení doktorandi prezentujú doterajšie výsledky svojej vedeckej práce. Počas podujatia sa uskutočňuje aj viacero workshopov, diskusných fór za účasti rektora UPJŠ v Košiciach, členov vedenia univerzity a členov vedenia fakúlt.

V roku 2020 sa i napriek obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID 19 Jarná škola doktorandov uskutočnila, síce nie v prekrásnom prostredí Liptova ako po minulé roky, ale v Košiciach, nie v klasickom formáte, ale v online režime a nie v tradičnom jarnom, ale v neskorom jesennom termíne. V roku 2021 sa pre pokračujúcu pandémiu COVID 19 Jarná škola doktorandov prvý raz neuskutočnila.


Z ohlasov účastníkov na Jarnú školu doktorandov 2022

 

Zborníky z jednotlivých ročníkov Jarnej školy doktorandov:

 

 

Fotogaléria Jarnej školy doktorandov

2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014

 

Posledná aktualizácia: 11.07.2022