UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakty

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: peter.federocko@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1160

Referát pre vedu a výskum
Ing. Ivana Podlesná, PhD.

Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: ivana.podlesna@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 1158

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Mgr. Zuzana Tomková

Dekanát LF UPJŠ v Košiciach
Trieda SNP 1, 040 66 Košice
e-mail: zuzana.tomkova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 3316

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Eva Pitoňáková

Dekanát PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: eva.pitonakova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 2123

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Aneta Gonosová

Dekanát PrávF UPJŠ v Košiciach
Kováčska 26, 040 01 Košice
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 4109

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
PhDr. Viera Bačíková

dekanát FVS UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, 041 32 Košice
e-mail: viera.bacikova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 5117

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Bc. Eva Lengeňová

dekanát FF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: eva.lengenova@upjs.sk
VoIP: +421 55 234 7116

Posledná aktualizácia: 11.02.2020