UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informácie o školeniach a kurzoch pre doktorandov

 • Mikroweb Web of Science Group pre ČR a SR ponuky školení, prezentácie od Web od Science Group
 • Pozvánka na online podujatia
 • Ponuka - prihlasovanie sa na informačné vzdelávanie v UK UPJŠ:
  Ide o školenia na témy:
  - Ako vyhľadávať informácie v online katalógu Univerzitnej knižnice
  - Ako vyhľadávať informácie v elektronických informačných zdrojoch
    (plnotextové, abstraktové napr. Proquest Central, Science Direct, Bibliomedica, Slovenská knižnica)
  - Ako správne citovať v záverečnej práci a citačný manažér CitacePro
  - Vyhľadávanie citácií, citačné analýzy
 • Journal Citation Reports (JCR) s údajmi o Journals Impact Factor je od 1.1.2016 dostupný aj pre UPJŠ v Košiciach z rozhrania Web of Science. Viac...
 • ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE
 • CUDZIE JAZYKY PRE DOKTORANDOV UPJŠ
 • Odporúčame všetkým doktorandom, aby sa zaregistrovali v Asociácii doktorandov Slovenska prostredníctvom adresy www.ads.sk. Členstvo je otvorené pre všetkých mladých vedcov vo veku do 35 rokov. Vyplnenie formulára trvá len niekoľko minút.
Posledná aktualizácia: 28.04.2022