UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Čestný titul doctor honoris causa, emeritný profesor a hosťujúci profesor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje čestný titul doctor honoris causa osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojím významom prekročili hranice štátu, v ktorom pôsobia, a zaslúžili sa aj o rozvoj vedy a vzdelania.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika udeľuje takisto čestný akademický titul emeritný profesor profesorom starším ako 70 rokov za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania a hosťujúci profesor významným a uznávaným domácim alebo zahraničným osobnostiam a odborníkom počas ich pôsobenia na pracoviskách UPJŠ.


Doctor honoris causa na UPJŠ v Košiciach

 Profesor emeritus na UPJŠ v Košiciach

 Hosťujúci profesor na UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 19.04.2022