UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nositelia čestného titulu "Doctor honoris causa" Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

2020 Maciej Banach - Vnútorné choroby, Poľská republika
2019 Rudolf Schuster – Politológia, Slovenská republika
2018 Robert Alexy – Právo, Nemecko
2016 Pavel Rychetský – Právo, Česká republika
2015 Jochen Harant – Matematika, Nemecko
2013 Gianni Buquicchio - Právo, Taliansko
2010 Mark William Meisel - Fyzika, USA
2009 Miklós Bauer - Otorinolaryngológia, Maďarská republika
2008 Jean-Paul Costa – Právo, Francúzsko
Milan Sobotka – Dejiny filozofie, Česká republika
Teodor Műnz – Dejiny filozofie, Slovenská republika
2007 Harvey B. Newman – Fyzika, USA
2006 Christopher M. Loftus - Neurochirurgia, USA
Vittorio Bonomini - Nefrológia, Taliansko
2003 Patrik W. Hitchon - Neurochirurgia, USA
Pavol Pafko - Chirurgia, Česká republika
Jean Claude Etienne - Interná medicína, Francúzsko
2002 Jozef Sopko - Medicína, Slovenská republika
2001 Yurij Bunkov - Fyzika, Rusko
Emin. Jozef Kardinál Tomko - Vzdelávanie a etika, Slovenská republika
2000

Michael Berger - Interná medicína, Nemecko
Hansjoachim Walther - Matematika, Nemecko
Milan Čič - Právo, Slovenská republika
Milan Pospíšil - Biológia, Česká republika
Guido Bellinghieri - Interná medicína, Taliansko

1999

Natale G. De Santo - Medicína, Taliansko

1998

David E. Gagnon - Medicína, USA

1997 Primo Nebiolo - Právo, Monako
František Kokot - Medicína, Poľsko
Horst Klinkmann - Medicína, Nemecko
1996 Theodor Hellbrugge - Pediatria, Nemecko
Mathias Sprinzl - Biochémia, Nemecko
Cezary Kosikowski - Právo, Poľsko
1995

Klaus Dieter Wolff - Právo, Nemecko
Joel D. Kopple - Medicína, USA
František Miko - Umenie, Slovensko
Oleg Trubačov - Filológia, Rusko
Viktor Knapp - Právo, Česká Republika

1994

Ján Horecký - Linguistika, Slovensko

1993

Vojtech Krička Budinský - Dejepis, Slovensko
Emanuel Vlček - Biológia, Česká republika
Shaul G. Massry - Medicína, USA

 

 

(nositelia čestného titulu Dr.h.c. sú vzhľadom na rozdielnosť uvádzaní bez titulov)

Posledná aktualizácia: 25.10.2022