UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výskumné zameranie

Transkriptóm a metabolóm bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou v rode Hypericum (garant prof. Čellárová)

Výskum v tejto problematike je zameraný na identifikáciu a validáciu kandidátnych génov biosyntézy bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou v rode Hypericum, časovo-priestorovú reguláciu ich biosyntézy, identifikáciu endofytických mikroorganizmov zo zástupcov rodu Hypericum a charakterizáciu ich biosyntetického potenciálu a na možnosti cieleného ovplyvnenia produkcie týchto látok biotechnologickou alternatívou.  

Výskumné zameranie: Signalóm bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou (garant prof. Fedoročko)

Táto časť výskumu je zameraná na objasňovanie intra- a extracelulárnej signalizácie pri fotodynamickej terapii nádorov, pretože pochopenie procesov spojených s bunkovou smrťou, angiogenézou, úlohou medzibunkových interakcií a vplyvom mikroprostredia, sebaobnovou a diferenciáciou nádorových kmeňových buniek, ako aj mechanizmov mnohopočetnej rezistencie môže, pri využití poznatkov o regulácii bunkových signálnych dráh, poskytnúť nové možnosti pre racionálnu terapiu a tiež pre vývoj nových liečiv.

Scientometria

Osobnosti tímu publikovali viac ako 200 pôvodných vedeckých prác v impaktovaných časopisoch, na ktoré evidujú takmer 4000 citácií v databázach WOS a Scopus.

Najvýznamnejšie publikácie tímu v rokoch 2015-2016

 

Spatial chemo-profiling of hypericin and related phytochemicals in Hypericum species using MALDI-HRMS imaging / Souvik Kusari ... [et al.].
In: Analytical and Bioanalytical Chemistry. - ISSN 1618-2642. - Vol. 407, no. 16 (2015), s. 4779-4791.
[KUSARI, Souvik - SEZGIN, Selahaddin - NIGUTOVÁ, Katarína - ČELLÁROVÁ, Eva - SPITELLER, Michael]

 

The role of ABA in the freezing injury avoidance in two Hypericum species differing in frost tolerance and potential to synthesize hypericins / Katarína Bruňáková ... [et al.].
In: Plant Cell Tissue and Organ Culture. - ISSN 0167-6857. - Vol. 122, no. 1 (2015), s. 45-56.
[BRUŇÁKOVÁ, Katarína - PETIJOVÁ, Linda - ZÁMEČNÍK, Jiří - TUREČKOVÁ, Veronika - ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Xanthones from roots, hairy roots and cell suspension cultures of selected Hypericum species and their antifungal activity against Candida albicans / Daniela Zubrická ... [et al.].
In: Plant Cell Reports. - ISSN 0721-7714. - Vol. 34, no. 11 (2015), s. 1953-1962.
[ZUBRICKÁ, Daniela - MIŠIANIKOVÁ, Anna - HENZELYOVÁ, Jana - VALLETTA, Alessio - DE ANGELIS, Giulia - DIODATA D´AURIA, Felicia - SIMONETTI, Giovanna - PASQUA, Gabriella - ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Conservation Strategies in the Genus Hypericum via Cryogenic Treatment / Katarína Bruňáková, Eva Čellárová.
In: Frontiers in Plant Science. - ISSN 1664-462X. - Vol. 7 (2016), art.no. 558.
[BRUŇÁKOVÁ, Katarína - ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Effect of cryoprotectant solution and of cooling rate on crystallization temperature in cryopreserved Hypericum perforatum cell suspension cultures / Anna Mišianiková ... [et al.].
In: Cryoletters. - ISSN 0143-2044. - Vol. 37, no. 3 (2016), s. 173-187.
[MIŠIANIKOVÁ, Anna - ZUBRICKÁ, Daniela - PETIJOVÁ, Linda - BRUŇÁKOVÁ, Katarína - ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Interspecific variation in localization of hypericins and phloroglucinols in the genus Hypericum as revealed by desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging / Andrea Kucharíková ... [et al.].
In: Physiologia Plantarum. - ISSN 0031-9317. - Vol. 157, no. 1 (2016), s. 2-12.
[KUCHARÍKOVÁ, Andrea - KIMÁKOVÁ, Katarína - JANFLET, Christian - ČELLÁROVÁ, Eva]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occurrence and distribution of phytochemicals in the leaves of 17 in vitro cultured Hypericum spp. adapted to outdoor conditions / Andrea Kucharíková ... [et al.]. In: Frontiers in Plant Science. - ISSN 1664-462X. - Vol. 7 (2016), art.no. 1616.
[KUCHARÍKOVÁ, Andrea - KUSARI, Souvik - SEZGIN, Selahaddin - SPITELLER, Michael - ČELLÁROVÁ, Eva]

Differentially Expressed Genes in Hypericin-Containing Hypericum perforatum Leaf Tissues as Revealed by De Novo Assembly of RNA-Seq /Miroslav Soták ... [et al.]. In Plant Molecular Biology Reporter. - ISSN: 0735-9640 – Vol. 34 (2016), number 5, s. 1027-1041
[SOTÁK, Miroslav – CZERANKOVÁ, Odeta – KLEIN, Daniel – NIGUTOVÁ, Katarína -  ALTSCHMIED, Lothar, LI, Ling – JOSE, Adarsh – WURTELE, Eva Syrkin - ČELLÁROVÁ, Eva]

Comparative transcriptome reconstruction of four Hypericum species focused on hypericin biosynthesis / Miroslav Soták ... [et al.]. In: Frontiers in Plant Science. - ISSN 1664-462X. - Vol. 7 (2016), art.no. 1039
[SOTÁK, Miroslav – CZERANKOVÁ, Odeta – KLEIN, Daniel – JURČACKOVÁ, Zuzana -  LI, Ling – ČELLÁROVÁ, Eva]

Shoot tip meristem cryopreservation of Hypericum Species / Katarína Bruňáková, Eva Čellárová. In: Protocols for In Vitro Cultures and Secondary Metabolite Analysis of Aromatic and Medicinal Plants. - Nev York : Springer Science+Business Media, 2016. - ISBN 9781493933303. - S. 31-46

DNA-protective activities of hyperforin and aristoforin / A. Ševčovičová ... [et al.].
In: Toxicology in Vitro. - ISSN 0887-2333. - Vol. 29, no. 3 (2015), s. 631-637.
[ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - ŠEMELÁKOVÁ, Martina - PLŠÍKOVÁ, Jana - LODERER, Dušan - IMREOVÁ, Petronela - GÁLOVÁ, Eliška - KOŽURKOVÁ, Mária - MIADOKOVÁ, Eva - FEDOROČKO, Peter]

Downregulation of BCRP and anti-apoptotic proteins by proadifen (SKF-525A) is responsible for enhanced mitoxantrone accumulation and toxicity in mitoxantrone-resistant human promyelocytic leukemia cells / Lucia Hiľovská ... [et al.].
In: International Journal of Oncology. - ISSN 1019-6439. - Vol. 47, no. 4 (2015), s. 1572-1584.[HIĽOVSKÁ, Lucia - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - KOVAĽ, Ján - FEDOROČKO, Peter]

Potentiation of hypericin-mediated photodynamic therapy cytotoxicity by MK-886: Focus on ABC transporters, GDF-15 and redox status / Barbora Kuchárová ... [et al.].
In: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. - ISSN 1572-1000. - Vol. 12, no. 3 (2015), s. 490-503.[KUCHÁROVÁ, Barbora - MIKEŠ, Jaromír - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - VARGOVÁ, Jana - MIKEŠOVÁ, Lucia - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - KOVAĽ, Ján - FEDOROČKO, Peter]

Drug membrane transporters and CYP3A4 are affected by hypericin, hyperforin or aristoforin in colon adenocarcinoma cells / M. Šemeláková, R. Jendželovský, P. Fedoročko.
In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - ISSN 0753-3322. - Vol. 81 (2016), s. 38-47.
[ŠEMELÁKOVÁ, Martina - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - FEDOROČKO, Peter]

Hypericin in the light and in the dark: two sides of the same coin / Zuzana Jendželovská ... [et al.].
In: Frontiers in Plant Science. - ISSN 1664-462X. - Vol. 7 (2016), art.no. 560.
[JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - KUCHÁROVÁ, Barbora - FEDOROČKO, Peter]

Proadifen sensitizes resistant ovarian adenocarcinoma cells to cisplatin / Rastislav Jendželovský ... [et al.].
In: Toxicology Letters. - ISSN 0378-4274. - Vol. 243 (2016), s. 56-66.
[JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - HIĽOVSKÁ, Lucia - KOVAĽ, Ján - MIKEŠ, Jaromír - FEDOROČKO, Peter]

YM155, a small molecule inhibitor of survivin expression, sensitizes cancer cells to hypericin-mediated photodynamic therapy / Katarína Gyuraszova ... [et al.].
In: Photochemical & Photobiological Sciences. - ISSN 1474-905X. - Vol. 15, no. 6 (2016), s. 812-821.[GYURÁSZOVÁ, Katarína - MIKEŠ, Jaromír - HALABURKOVÁ, Andrea - JENDŽELOVSKÝ, Rastislav - FEDOROČKO, Peter]

 
Posledná aktualizácia: 17.02.2017