UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Doc. A. Orendáčová, DrSc. študuje exotické prechody v dvojrozmerných kvantových magnetických štruktúrach na báze iónu Cu(II) ako dôsledok vzájomného pôsobenia spinovej a mriežkovej anizotropie a magnetického poľa. V centre jej výskumu sú topologické excitácie tzv. kvantové víry vyvolané magnetickým poľom, ktoré môžu spôsobiť tzv. Berezinskii-Kosterlitz-Thoulessov fázový prechod (Obr.2) [A. Orendáčová, et al. Phys. Rev. B 80 (2009) 144418].


 

Obr. 2 : Izolovaný vír (vľavo) a dvojica vír-antivír (vpravo) [www.nobelprize.org]

V spolupráci s ostatnými členmi tímu sa venuje štúdiu tepelného transportu a relaxačných procesov v potenciálnych kryorefrigerantoch – nízkorozmerných magnetikách na báze iónov vzácnych zemín [V. Tkáč, et al., Phys. Rev. B 92 (2015) 024406].

Posledná aktualizácia: 12.01.2017