Prejsť na obsah

Charakteristika tímu

2minút, 17sekúnd

Tím QMAGNA je súčasťou Centra fyziky veľmi nízkych teplôt SAV a UPJŠ – Centra excelentnosti a tvorí univerzitnú časť tohto celku. Terajším cieľom skupiny je skúmať nízkorozmerné magnetické štruktúry, predovšetkým jednomolekulové nanomagnety a iné systémy na báze supravodičov a sklovitých polovodičov s využitím nanotechnológií pre ich perspektívne využitie v kvantových počítačoch. Každý člen tímu so svojimi diplomantmi a doktorandmi má sformulovaný vlastný vedecký program, pričom spoločnou črtou je štúdium prevažne nízkorozmerných materiálov v celej ich mnohorakosti. Práve vďaka tejto mnohorakosti dochádza v rámci tímovej spolupráce zahŕňajúcej napr. zdieľanie metodík, vzájomnú pomoc a hlavne kritické diskusie ku tvorbe nových postupov a nápadov, často vyústiacich do spoločných „mikroprojektov“ vo forme spoločných publikácií.

Tím dopĺňa aj bývalý postdoktorand na Karlovej univerzite v Prahe RNDr. V. Tkáč, PhD. a v  tíme sa pravidelne striedajú aj odborníci zo zahraničia. V súčasnosti tu pôsobia prof. M. Meisel (University of Florida, Gainesville) a postdoktorand Dr. S. Vorobiov (Sumy State University, Ukraine).

V tíme sú dlhodobo a cieľavedome pestované férové a priateľské vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a zmysle pre spoluprácu. Členovia tímu sa riadia krédom, že tvorivej práci najviac svedčí pokojné a ústretové prostredie. Treba zdôrazniť, že aj študenti, ktorí prichádzajú pracovať do tímu, sa v ňom cítia dobre. V súčasnosti je tím vekovo vyvážený, nekonfliktný a vládne v ňom vynikajúca priateľská atmosféra. Každý člen tímu zodpovedá za prevádzku jedného až dvoch experimentálnych aparatúr, členovia tímu rôznym podielom pružne participujú na výskumných témach. Tím disponuje špičkovou infraštruktúrou pre prípravu nanoštruktúr tzv. top-down metódou a pre charakterizáciu nanoobjektov a pre fyzikálny výskum nových javov a nekonvenčných materiálov v extrémnych podmienkach (veľmi nízke teploty, silné magnetické polia, vysoké tlaky a redukovaná dimenzia – nanoobjekty), [http://ufv.science.upjs.sk/laboratoria.php?lang=sk]


Študuj na UPJŠ