UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mgr. Vladimír Komanický, PhD.

Dr. V. Komanický je vedúcim Nanotechnologického laboratória na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie a Laboratória rastrovacej elektronovej mikroskopie.Ťažiskom jeho vedeckého výskumu je štúdium a príprava povlakov a tenkých vrstiev pomocou PVD metodík ako aj ich komplexná charakterizácia pomocou difrakčných, spektroskopických a mikroskopických metodík. V. Komanický sa ďalej venuje využitiu nanofabrikačných metód na prípravu objektov s redukovanou dimenziou pre fundamentálny a aplikovaný výskum v oblastiach supravodivosti, magnetizmu a technológií pre konverziu a uskladnenie energie [V. Komanický, H. Iddir, K. C. Chang, A. Menxel, G. Karapetrov, D. Hennessy, H. You, P. Zapol Journal of the American Chemical Society, 131 (2009) 5732]. V posledných rokoch sa zaoberá aj štúdiom procesov indukovaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením na povrchoch amorfných systémov na báze chalkogenidových skiel (Obr.3) [V. Bilanych, V. Komanicky, M. Lackova, A. Feher, V. Kuzma, V. Rizak, Materials Research Express 2 (2015) 1].

Obr. 3: Matrica Taylorových kužeľov pripravených na povrchu Ge9As9Se82 chalkogenidového skla pomocou elektrónového zväzku.
 

Posledná aktualizácia: 01.02.2017