UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dr.h.c., prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Jeden z lídrov tímu prof. A. Feher sa venuje problematike magnetoštruktúrnych korelácií v anión-radikálových soliach s prenosom náboja na báze planárnej molekuly TCNQ (Obr.1), kde jemná zmena zloženia príp. štruktúry vedie k radikálnym zmenám ich magnetických vlastnosti. Tieto látky sú veľmi perspektívne predovšetkým ako organické fotovoltaické články, organické poľom riadené tranzistory, organické diódy emitujúce svetlo, magneto-optické prepínače, vysokokapacitné záznamové médiá prípadne si môžu nájsť uplatnenie v nových typoch elektrolytických pamätí. V súčasnosti však anión-radikálové soli na báze TCNQ priťahujú svoju pozornosť hlavne kvôli ich aplikácii v nanomagnetizme a ako komponenty kvantových počítačov [D. Šoltésová et al., J. Phys. Chem. Solids 99 182(2016)].

Obr. 1: Kryštálová štruktúra (a) organickej anión-radikálovej soli na báze TCNQ molekúl [Mn(phen)3](TCNQ)2·H2O zobrazená spoločne so schematickým znázornením teoretického modelu (b) opisujúceho magnetické výmenné interakcie v rámci látky.

Venuje sa aj transportu tepla v systémoch s redukovanou geometriou a skúmaniu fonónových spektier v nízkorozmerných štruktúrach (grafit a grafén) [A. Feher et al., Phonon Spectrum and Vibrational Thermodynamic Characteristic of Graphene Nanofilms in Graphene Science Handbook, Nanostructure and Atomic Arrangement, ed. By M. Aliofkhazraei et al.CRT Press, Taylor& Francis Group, London 2016] a v sklovitých polovodičoch na báze chalkogenidov.

Posledná aktualizácia: 01.02.2017