UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.

Ďalší líder tímu prof. M. Orendáč skúma magnetické štruktúry v ktorých sa pozoruje geometrická frustrácia a študuje aspekty magnetokalorického javu. Vo frustrovaných systémoch sa vďaka obrovskému počtu stavov prislúchajúcich takmer jedinej hodnote energie objavujú veľmi neobvyklé vlastnosti základného stavu a excitovaných stavov. Jedným z najzaujímavejších frustrovaných magnetických systémov je tzv. spinový ľad, v ktorom orientácia magnetických momentov korešponduje s polohou vodíkových atómov v bežnom ľade [M. Orendáč et al., Phys. Rev. B 75 104425 (2007),M. Orendáč et al., Phys. Rev. B 93 024410 (2016) ]. V ostatnom čase sa venuje dizajnu a skúmaniu vlastností monoatomárnych magnetických systémov pozostávajúcich z molekulových magnetov resp. nanočastíc nanesených na vhodnom substráte. Tieto systémy majú vysoký aplikačný potenciál ako prvky pamäťových matríc v záznamových médiách budúcich generácií.

Posledná aktualizácia: 12.01.2017