UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.

Ťažiskom vedeckého záujmu doc. RNDr. Dr. E. Čižmára sú nízkorozmerné magnetiká s energetickou medzerou v excitačnom spektre a molekulové magnety. Študuje vplyv anizotropnych interakcií v spinových rebríkoch a reťazcoch na formovanie exotických kvantových stavov stavov ako je Boseho-Einsteinova kondenzácia magnetických excitácií alebo stavu spinovej kvapaliny [E. Čižmár, et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 054431, E. Čižmár, et al., J. Phys. Condens. Matter 28 (2016) 236003]. Venuje sa aj štúdiu defektami indukovaného magnetizmu v rôznych typoch moderných materiálov (nanočastice, polovodiče) [S. Zhou, E. Čižmár, et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 113201].

Posledná aktualizácia: 08.01.2019