UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zloženie tímu

dr.h.c., prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafrárika v Košiciach
Park Angelinum 9
041 54 Košice
IP Tel.: (+421 55) 2342219
IP Tel.: (+421 55) 2342220
Mob: + 421905 563 725
E-mail: alexander.feher@upjs.sk

Prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafrárika v Košiciach
Park Angelinum 9
041 54 Košice
041 54 Košice, Slovak Republic
IP Tel.: (+421 55) 234 2548
E-mail: martin.orendac@upjs.sk

Doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.

Mgr. Vladimír Komanický, PhD.

Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 08.01.2019