hľadaj
Dnes je 07.10.2015, sviatok/meniny Eliška

Informácie pre záujemcov o štúdium

055/234 7183, 055/234 7120

 

 

Prijímacie konanie 2015/16

 

 

Prijímacie konanie 2014/15

Upozorňujeme uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, že postúpená verzia elektronickej prihlášky (zverejnená na webovej stránke fakulty) musí byť zhodná s tlačenou verziou prihlášky.
Nový vzor tlačiva prihlášky na VŠ je zverejnený na:
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
Potvrdenie od lekára je potrebné doložiť ku prihláške na samostatnom tlačive.

 

 

  Možnosti štúdiaPosledná aktualizácia: 03.07.2015
RSS na UPJŠ E-shop na UPJŠ Unibook na UPJŠ

    


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Filozofická fakulta

Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika
 

Sekretariát dekana:
Telefón:
+421 55 234 7142  
e-mail: ffupjs@upjs.sk
 

Študijné oddelenie
e-mail: studijneff@upjs.sk
 

Plán budov FF

Mapka MHD
© RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
     PF UPJŠ

 

webmasterff@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 05.10.2015