hľadaj
Dnes je 18.04.2014, sviatok/meniny Valér

Informácie pre záujemcov o štúdium

055/234 7183, 055/234 7120


Prijímacie konanie 2014/15

Upozorňujeme uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, že postúpená verzia elektronickej prihlášky (zverejnená na webovej stránke fakulty) musí byť zhodná s tlačenou verziou prihlášky.
Nový vzor tlačiva prihlášky na VŠ je zverejnený na:
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
Potvrdenie od lekára je potrebné doložiť ku prihláške na samostatnom tlačive.

 

Prijímacie konanie 2013/14

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FF UPJŠ, že elektronicky vyplnenú prihlášku cez Portál VŠ neakceptujeme ako elektronickú prihlášku, vzhľadom k tomu, že systémy nie sú prepojené. Elektronickú prihlášku je si možné podať cez Akademický informačný systém UPJŠ: http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/elektronicka-prihlaska

 

  Štúdium

 

Posledná aktualizácia: 16.04.2014
RSS na UPJŠ E-shop na UPJŠ Unibook na UPJŠ

    


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Filozofická fakulta

Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika
 

Sekretariát dekana:
Telefón:
+421 55 234 7142  
e-mail: ffupjs@upjs.sk
 

Študijné oddelenie
e-mail: studijneff@upjs.sk
 

Plán budov FF

Mapka MHD
© RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.
     PF UPJŠ

 

webmasterff@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 17.04.2014