UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kolégium rektora


Dňa 6. decembra 2004 sa uskutočnilo Kolégium rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Členovia Kolégia rektora na svojom ďalšom zasadnutí prerokovali nasledovný program:                    
  • Súčasný stav, problémy a zámery Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Súčasný stav, problémy a zámery Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
  • Perspektíva detašovaného pracoviska Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a jeho transformácia na jeho univerzitné pracovisko
Ďalšie zasadnutie Kolégia rektora UPJŠ sa uskutoční dňa 7. februára 2005 o 13.00 hod. v malej zasadačke rektorátu UPJŠ v Košiciach.
Posledná aktualizácia: 27.08.2008