Prejsť na obsah

Kolégium rektora

1minút, 11sekúnd
ZOZNAM ČLENOV
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.rektor
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium, zároveň poverená zastupovaním rektora v čase jeho neprítomnosti
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.poverená výkonom agendy prorektora pre vedu, výskum a agendu grantov
Dr. h. c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.poverený výkonom agendy prorektora pre strategický rozvoj a investície
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.poverená výkonom agendy prorektora pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorkapoverená výkonom agendy prorektora pre internacionalizáciu 
Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBApoverený výkonom funkcie kvestora
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.predsedníčka Rady VSK UPJŠ na obdobie od 01.05.2021 do 31.04.2025
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.dekan Lekárskej fakulty
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan Prírodovedeckej fakulty
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.dekan Právnickej fakulty
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.dekan Fakulty verejnej správy
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.dekanka Filozofickej fakulty
Prizývaní: 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBApredsedníčka Akademického senátu UPJŠ
Mgr. Lucia Huličovávedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (kancelárka UPJŠ)
Mgr. Laura Hoľanovátlačový referent a hovorca UPJŠ

Študuj na UPJŠ