UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva veľvyslankyne Rakúskej republiky na pôde UPJŠ v Košiciach

Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívila v stredu 3. júla 2019 nová rakúska veľvyslankyňa Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA.

V priestoroch  Rakúskej knižnice pani veľvyslankyňu privítal rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová. Stretnutia sa zúčastnila  aj vedúca Katedry germanistiky UPJŠ FF PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.

Na stretnutí boli prerokované  možnosti vzájomnej spolupráce, vrátane nových projektov týkajúcich sa štúdia nemeckého jazyka, získavania nových informačných zdrojov a popularizácie rakúskej literatúry, kultúry, histórii a súčasnosti Rakúska.

Pani veľvyslankyňa potvrdila svoj záujem o prehlbovanie spolupráce aj do budúcnosti a prisľúbila osobnú angažovanosť v tejto oblasti.

 

Posledná aktualizácia: 22.01.2021