UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus+ voľné miesta na stáž

Milí študenti!

Ešte stále máte možnosť uchádzať sa o študentskú mobilitu – STÁŽ v rámci programu Erasmus+.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (e-mail: zahrodd@upjs.sk, maria.vasilova@upjs.sk), ohľadom výberových podmienok a termínov sa prosím obráťte na koordinátorov na jednotlivých fakultách, katedrách a ústavoch.

Informácie o potrebných dokumentoch a o ďalších administratívnych krokoch sú dostupné na nasledujúcich stránkach: Stáž...
 

Posledná aktualizácia: 22.05.2018