UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Minister financií Peter Kažimír navštívil UPJŠ v Košiciach

Minister financií Peter Kažimír v piatok 5. mája 2017 navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rektor univerzity prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., za účasti kvestora RNDr. Ing. Michala Tkáča, PhD. a dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina, informoval ministra o aktuálnom priebehu rekonštrukčných prác na budove Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty.

 


Posledná aktualizácia: 24.04.2019