UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Súčasťou Medzinárodného maratónu mieru bola aj UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už niekoľko rokov participuje na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a na pravidelnej podpore pacientov s mnohopočetným myelómom. Výnimkou nebol ani 96. ročník MMM. V nedeľu 6. októbra 2019 UPJŠ v Košiciach opäť podporila výbornú myšlienku a prispela k zvýšeniu povedomia o tomto ochorení v očiach širokej verejnosti. Medzinárodného maratónu mieru sa za univerzitu zúčastnili prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., predsedníčka Akademického senátu UPJŠ doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. a kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Súčasťou tohto ročníka MMM bola aj maratónska superstar Ingrid Kristiansen. Jedna z najlepších bežkýň svetovej histórie navštívila v piatok 4. októbra 2019 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za univerzitu ju privítali rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. a kvestor UPJŠ RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021