Prejsť na obsah

Online stretnutie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

0minút, 48sekúnd

Pozývame Vás na online webinár pre študentov so špecifickými potrebami na UPJŠ a ich koordinátorov, ako aj členov univerzitného poradenského centra (UNIPOC) poskytujúceho rôzne druhy poradenstva. Webinár sa uskutoční 14.marca 2024 o 16:00 prostredníctvom MS Teams. Cieľom webinára je poskytnúť študentom so špecifickými potrebami informácie o možnostiach ich podpory na UPJŠ, dať im možnosť priamo sa kontaktovať na koordinátorov na jednotlivých fakultách a odpovedať na prípadné otázky týchto študentov.

Webinár je otvorený aj pre verejnosť, môžu sa ho zúčastniť tiež záujemcovia so špecifickými potrebami, ktorí zvažujú štúdium na UPJŠ a potrebujú získať informácie o možnostiach modifikácie prijímacích skúšok podľa ich potrieb alebo nadobudnutia štatútu študenta so špecifickými potrebami. Pre pripojenie k webináru klikni TU.


Študuj na UPJŠ