UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

V pondelok 19. septembra 2016 sa v aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 do ktorého nastúpilo viac ako 7 100 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia nastúpilo viac ako 2 400 prvákov.

Podujatia sa zúčastnili riaditelia košických zdravotníckych zariadení a riaditelia ústavov Slovenskej akadémie vied, členovia Správnej rady UPJŠ, zástupcovia Vedeckých rád a Akademických senátov, bývalí rektori univerzity a tiež zamestnanci a študenti UPJŠ v Košiciach.

Slávnostný ceremoniál pokračoval predstavením nových profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odovzdaním dekrétov novým doktorom vied, docentom a predstavením nových nositeľov vedeckého kvalifikačného stupňa IIa. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj odovzdávanie Ceny rektora UPJŠ v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu.

Cenu rektora UPJŠ získali:

Rektor udelil Výročnú cenu rektora za úspešnú reprezentáciu našej univerzity na Európskych univerzitných hrách v chorvátskom Záhrebe, kde študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach získali najvyššiu priečku v športovej reprezentácii v karate.

Výročnú cenu rektora UPJŠ získali:

  • Zuzana Schwartzová, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
  • Viktóriu Pillárovú, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
  •  Marigona Mehmeti, Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 04.05.2017