UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal víťazov tréningového programu „Podnikni niečo“

Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal dňa 11.12.2018 študentky Filozofickej fakulty  Alexandru Firmentovú a Natáliu Bodišovú, ktoré počas prezentácie účastníkov tréningového programu „Podnikni niečo!“ zaujali svojimi inšpiratívnymi podnikateľskými nápadmi. Na stretnutí spoločne s riaditeľom TIP-UPJŠ prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc., kvestorom UPJŠ RNDr. Ing. Michalom Tkáčom, PhD., kancelárkou UPJŠ Mgr. Adrianou Sabolovou a poradkyňou UNIPOC Mgr. Zuzanou Kožárovou diskutovali o možnostiach realizácie ich projektov. Prítomní v diskusii zdôraznili, že snahou univerzity bude podpora  študentom rozmýšľať o ich vlastnom kariérnom smerovaní, aby sa naučili vnímať podnikateľské príležitosti v prostredí univerzity a možnosť prepájať svoje podnikateľské plány v súlade so zámermi Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ).


Posledná aktualizácia: 24.04.2019