Prejsť na obsah

Odovzdanie tabletu víťazovi súťaže Nauč ma rozumieť vede

0minút, 51sekúnd

Dňa 24. 6. 2014 odovzdal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. študentovi 4. ročníka biológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Lukášovi Medviďovi výhru v súťaži vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). 

Predmetom súťaže bolo vytvorenie krátkeho videa, ktoré malo vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony. Šancu súťažiť a zároveň inovatívnym spôsobom vysvetliť princípy vedy využilo celkom jedenásť vysokoškolákov. Pútavými a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, biológie a chémie. Autori troch najzaujímavejších videí boli odmenení hodnotnou výhrou – tabletom. Lukáš Medviď uspel s originálnou animáciou z plastelíny popisujúcou delenie bunky – mitóza, ktoré podfarbil aktuálne populárnou skladbou Pharrella Williamsa Happy.

Ocenené videá
 


Študuj na UPJŠ