UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stanovisko vedenia UPJŠ v Košiciach k zatepleniu auly LF UPJŠ

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporuje zámer Lekárskej fakulty UPJŠ zrekonštruovať budovu a aulu Teoretických ústavov LF UPJŠ. Zároveň vedenie univerzity konštatuje, že pôvodný návrh zateplenia auly a výmeny hliníkových konštrukcií zohľadňoval umelecké dielo - plastický reliéf od autora Adolfa Havelku situované na južnej fasáde objektu a jeho ponechanie na pôvodnom mieste. Napriek uvedenému konštatovaniu sa vedenie univerzity rozhodlo zvážiť všetky pripomienky a názory od petičného výboru, verejnosti a akademickej obce. Vzhľadom na to, že UPJŠ nechcela podceniť hlas verejnosti a ctí si jej názory a komunikáciu, vedenie univerzity okamžite reagovalo na jednotlivé podnety a znova overilo postupy súvisiace so zateplením auly a výmeny hliníkových konštrukcií. Uskutočnilo sa stretnutie s projektantom a opäť sme prediskutovali všetky nevyhnutné technické riešenia k tomu, aby sme dospeli k spoločnému cieľu nielen univerzity, našich študentov, ale aj mesta a nášho regiónu. Zaoberali sme sa všetkými požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Košice, s ktorým sme komunikovali nad rámec našich povinností. Opätovne zdôrazňujeme, že umelecké dielo Adolfa Havelku bude nedotknuté a odborne zreštaurované. Technická realizácia stavby prebehne tak, aby vyhovovala požiadavkám širokej verejnosti k naplneniu spoločného cieľa prospešného pre celý región. UPJŠ si ctí historické a kultúrne hodnoty, čoho dôkazom je napr. rekonštrukcia požiarom zničenej budovy na Moyzesovej 11, oprava oplotenia univerzitného areálu na Moyzesovej ulici, viaceré budovy UPJŠ nachádzajúce sa v Košiciach, atď. UPJŠ v Košiciach je preto aj v budúcnosti otvorená celospoločenskému dialógu smerujúcemu k naplneniu spoločných cieľov. 
 


Posledná aktualizácia: 22.01.2021