Prejsť na obsah

Osobnosťou roka v programoch EÚ sa v súťaži Vedec roka SR 2014 stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

1minút, 28sekúnd

Dňa 12. 5. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Vedec roka SR 2014, ktorú už po 18-ty raz zorganizovali Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ. Ocenenie si prevzal za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging.

Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili: prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV, RNDr. Eva Majková, DrSc.

Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení v zastúpení rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., zúčastnili prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., prorektor pre vedu a výskum a doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Laudatio

Video (zdroj TASR)


Študuj na UPJŠ