Prejsť na obsah

Voľby do AS UPJŠ Spoločný volebný obvod, Oznam o vzdaní sa kandidatúry do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

1minút, 16sekúnd

Spoločný volebný obvod na funkčné obdobie 2023 – 2027

VaMK pre voľby do AS UPJŠ v Košiciach zverejňuje zoznam kandidátov (zamestnanecká časť), ktorí sa vzdali kandidatúry na funkciu člena AS UPJŠ v Spoločnom volebnom obvode podľa čl. 7 ods. 1 Zásad volieb do AS UPJŠ v Košiciach a oznamu VaMK pre voľby do AS UPJŠ v Košiciach o zozname kandidátov do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach pre Spoločný volebný obvod na funkčné obdobie 2023 – 2027 zverejnenom 17.2.2023 na webovom sídle UPJŠ v Košiciach:

2.  FEDAČKO Ján, doc., MUDr., PhD. – riaditeľ, VŠ učiteľ, Centrum klinického a predklinického výskumu Medipark UPJŠ, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)

3. JÁNOŠÍK Jakub, MDDr. – vedúci, Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)

4. JENČA Andrej, Dr. h. c., prof., MUDr., CSc., MPH. – profesor, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémia Košice, n. o. (navrhovateľ: UPJŠ LF)

6. KUZMA Miron, Ing., PhD. – vedúci, Centrum aplikovanej informatiky, UPJŠ PF (navrhovateľ: UPJŠ PF)

11. SABO Ján, doc., RNDr., CSc. – prednosta ústavu, VŠ učiteľ, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)

14. ŽIDZIK Jozef, RNDr., PhD. – odborný asistent, Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)

Košice 24. 2. 2023

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., v. r.
predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ


Študuj na UPJŠ