Prejsť na obsah

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Spoločný volebný obvod

2minút, 45sekúnd

ZOZNAM KANDIDÁTOV

do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Spoločný volebný obvod
na funkčné obdobie 2023 – 2027

ZOZNAM KANDIDÁTOV – zamestnanecká časť

 • BAČÁROVÁ Renáta, doc., JUDr., PhD., LL.M – docentka, Katedra občianskeho práva UPJŠ, UPJŠ PrF (navrhovateľ: UPJŠ PrF, UPJŠ RaUP)
 • FEDAČKO Ján, doc., MUDr., PhD. – riaditeľ, VŠ učiteľ, Centrum klinického a predklinického výskumu Medipark UPJŠ, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • JÁNOŠÍK Jakub, MDDr. – vedúci, Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • JENČA Andrej, Dr. h. c., prof., MUDr., CSc., MPH. – profesor, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémia Košice, n. o. (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • KAŤUCHOVÁ Jana, prof., MUDr., PhD. – profesor, I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • KUZMA Miron, Ing., PhD. – vedúci, Centrum aplikovanej informatiky, UPJŠ PF (navrhovateľ: UPJŠ PF)
 • MAJERNÍK Jaroslav, doc., Ing., PhD. – docent, prednosta ústavu, Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • ONUFRÁK Alexander, doc., Mgr., PhD. – odborný asistent, Katedra politológie, UPJŠ FF (navrhovateľ: UPJŠ FF)
 • PRISTAŠ Peter, doc., RNDr., CSc. – docent, riaditeľ, Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ PF (navrhovateľ: UPJŠ PF)
 • ROMŽA Sergej, prof., JUDr., PhD. – VŠ učiteľ, vedúci, Katedra trestného práva, UPJŠ PrF (navrhovateľ: UPJŠ PrF)
 • SABO Ján, doc., RNDr., CSc. – prednosta ústavu, VŠ učiteľ, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • SIEGFRIED Leonard, Dr. h. c., prof., MUDr., CSc. – profesor, prednosta, Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
 • ŠIŇANSKÁ Katarína, doc., PhDr., PhD. – docentka, Katedra sociálnej práce UPJŠ FF (navrhovateľ: UPJŠ FF)
 • ŽIDZIK Jozef, RNDr., PhD. – odborný asistent, Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)

  ZOZNAM KANDIDÁTOV – študentská časť

  • MACKOVÁ Michaela – 4. ročník, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
  • ŠEFČÍK Tomáš, Bc. – 1. ročník, 2. stupeň štúdia, UPJŠ PrF (navrhovateľ: UPJŠ PrF)
  • TOMAJKOVÁ Ester, MUDr. – 1. ročník, 3. stupeň štúdia, UPJŠ LF (navrhovateľ: UPJŠ LF)
  • VOLESKOVÁ Simona – 3. ročník, 1. stupeň štúdia, UPJŠ PF (navrhovateľ: UPJŠ PF)

  Voľby do AS UPJŠ v Košiciach, Spoločný volebný obvod sa uskutočnia:

  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach: 1. marec 2023 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach: 2. marec 2023 v čase od 8.30 do 12.30 hod.
  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach: 1. marec 2023 v čase od 7.00 do 18.00 hod.
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach: 2. marec 2023 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach: 1. marec 2023 v čase od 9.00 do 16.00 hod.
  Rektorát a univerzitné pracoviská UPJŠ v Košiciach: 28. február v čase od 8.00 do 16.00 hod.

  Kandidatúry sa možno vzdať do termínu 24. februára 2023 do 12.00 hod. na základe písomného oznámenia predsedovi VaMK pre voľby do AS UPJŠ. Spôsob hlasovania bude uvedený na hlasovacom lístku, ktorý dostane každý člen akademickej obce pred hlasovaním.

  Košice 17. 2. 2023

  doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., v. r.
  predseda VaMK pre voľby do AS UPJŠ


  Študuj na UPJŠ