UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Nový výberový predmet pre študentov II. stupňa štúdia

Certifikovaný výberový predmet „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“ pre všetkých študentov magisterského stupňa je zameraný na rozvoj zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa absolventov UPJŠ na trhu práce a jeho cieľom je prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých a tvrdých zručností. Predmet vznikol na základe spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s Americkou obchodnou komorou na Slovensku a s Business Service Center Forum (BSCF). Po absolvovaní predmetu „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“ budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, ako aj ovládať základy práce v účtovných systémoch, či programovacích jazykoch. Predmet si študenti môžu pre ZS 2018/2019 zapísať prostredníctvom ponuky v rámci univerzitných certifikovaných interdisciplinárnych kurzov. Univerzitný certifikovaný predmet  je určený ako výberový predmet pre študentov všetkých študijných programov magisterského stupňa (pri doktorských študijných programoch bez určenia) na UPJŠ, pre študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v študijných programoch tejto katedry. Po úspešnom absolvovaní predmetu udelí AmCham v spolupráci s UPJŠ študentom certifikát.

Posledná aktualizácia: 12.07.2019