UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2017/2018

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na akad. rok 2017/2018 na nasledovné mobility:

 

Posledná aktualizácia: 22.02.2018